Sponsorlu Bağlantılar

Rusça kelimeler ve güzel sözler ile okunu?lar?. Rusça bilmiyorum diye dert yanmay?n i?te sizi birçok söz ve okunu?lar?.

Ad?n?z ne?………………………… Kak vas zavut

Sponsorlu Bağlantılar

Anlamad?m………………………… Ni panimayu

Anl?yorum…………………………. Panimayu

Arkada?…………………………… Druk

Bayan; k?z (küçük han?m)…. Devu?ka

Benim ad?m Musti……………. Minyazavut Musti

Bira içer misin?……………….. Piva pit

Çok güzel…………………………. Oçin krassivaya

Evet…………………………………. Da

Gece…………………………………. Noç

Sabah……………………………….. Utra

Günayd?n…………………………… Dobraye utra

?yi günler…………………………. Dobri deyn

Güzel gö?üsleriniz var…….. Utibya krassivaya gruddd

Güzel kalçalar?n?z var……… Utibya krassivaya popa

Hadi………………………………….. Davay

Hay?r………………………………… Niyet

?yi ak?amlar…………………….. Dobr?y veç?r

?yiyim……………………………….. Hara?o

Lütfen……………………………… Pajalusta

Nas?ls?n?z?……………………….. Kak dila

Ne zaman?……………………….. Kagda

Para………………………………….. Dengi

Paran?z var m??………………… Yest u vas dengi

Fatura………………………………. Faktura

Seni istiyorum………………….. Ya haçu tibye

Seni seviyorum………………… Ya tibya lublu

Sigara içer misin?……………. Sigaret kuri?

Tan??abilir miyiz?…………….. Mojna paznakomitsiya

Var…………………………………… Yest

Yok…………………………………… Niyetu

Ya??n kaç?………………………… Skolka tibya let

Te?ekkür ederim…………….. Spasiba

Çok te?ekkür ederim……… Bal?oye spasiba

Özür dilerim……………………. ?zviniti

Do?ru……………………………….. Pravilna

Kabul ediyorum………………… Ya saglasin

Mümkün……………………………. Mojna

Anla?t?k……………………………. Dagavarilis

Anla??ld?; tamam………………. Ri?ino

Zevkle……………………………… Ahotna

Oturunuz lütfen………………. Saditis pajalusta

Sizinle tan??t???ma çok
memnum oldum…………………. Öçin rad svami paznakomitsa

Bu benim arkada??m………… Eta moy tavari?

Soyad?n?z ne?…………………… Kak va?a familiya?

Soyad?m Arslan………………… Maya familiya Arslan

Nerede ya??yorsunuz?…….. G?dye v? j?vyöti

Ankara’da ya??yorum……….. Ya jivü gorodya Ankara

Nereden geldiniz?…………… Atkuda v? p?riyehali

Beni anl?yormusunuz?………. V? minya panimayete

Sizi anlam?yorum………………. Ya vas nipanimayu

Bu ne demek?………………….. ?to eta

Temiz ……………………………… Çistaya

Pis; kirli……………………………. Greznaya

Ne kadar (kaç para)?………. Skolka stoit?

Dün…………………………………… Fçira

Bugün……………………………….. Sivodna

Yar?n………………………………… Zaftra

Bugün hava iyi………………….. Sivodna hara?oya pagoda

Bugün hava kötü………………. Sivodna plahaya pagoda

So?uk……………………………….. Holadna

S?cak………………………………… Jarka

Il?k…………………………………… Tiplo

Nas?l uyudun?…………………… Kak t? spat?

?yi uyudum?……………………… Ya spal hara?o

Kötü uyudum…………………….. Ya spal ploha

?yi geceler (iyi uykular)…… Spakoynay noçi

Afedersiniz. Anlam?yorum. ?zviniti; ya nipanimayu

Çay……………………………………. Çay

Limonata…………………………… Limanat

?ampanya…………………………. ?ampanskaye

Votka……………………………….. Votka

Viski…………………………………. Viski

Cin…………………………………….. Djin

Beyaz ?arap…………………….. Byelaye vino

K?rm?z? ?arap……………………. Krasnaye vino

Ne içmek istersiniz?………. ?to buditi pit?

Dans etmek……………………… Tantsuyu

Dans etmiyorum………………. Ya nitantsuyu

Siz çok güzel dans ediyorsunuz    V? oçin hara?o tantsuiti

Yoruldum………………………….. Ya ustal

Bay; erkek………………………. Gaspadin

Bayan; kad?n…………………….. Gaspaja

Elbise……………………………….. Platye

Kapal?………………………………… Zakr?ta

Aç?k………………………………….. Atkr?ta

Ö?len yeme?i…………………… Abyet

Me?gul……………………………… Zanita

Ç?k??…………………………………. V?hat

Giri?…………………………………. Fhot

Delikanl?…………………………… Maladoy çilavek

Arkada?lar………………………. Druzya

Çocuklar…………………………… Ribyata

Merhaba………………………….. Zdrastvuyte

Selam……………………………….. Privyet

Allaha?smarlad?k………………. Dasvidanya

Ho?çakal?n………………………… Pra?çayti

Yine görü?ürüz………………… Dafstryeçi

?yi yolculuklar………………….. Sçaslivava puti

?stiyorum…………………………. Haçu

?stemiyorum……………………. Nihaçu

Konu?uyorum…………………….. Gavaryu

Konu?muyorum………………….. Nigavaryu

?çiyorum…………………………… Pyu

?çmiyorum………………………… Nipyu

Bu; o…………………………………. Eta

Ne……………………………………. ?to

Kim……………………………………. Kto

Niçin ……………………………….. Paçemu

Nas?l…………………………………. Kakoy

Nerede……………………………. G?dye

Ne kadar…………………………. Skolka

Kimin…………………………………. Çyey

Kime…………………………………. Kamu

Su…………………………………….. Vada

Su istiyor musunuz?………… V? hatiti vada?

Yar?n  hava iyi olacak………. Zaftra budet hara?oya pagoda

Yar?n  hava kötü olacak…… Zaftra budet plahaya pagoda

Odada………………………………. F? komnate

?ehirde……………………………. F? gorode

Saat kaç?…………………………. Katori ças?

Saat kaçta?……………………… F? katorom çasu?

Ben otuz ya??nday?m………… Minya tridsat let

Aman Allah’?m…………………… Boje moy

?tiraz kabul etmem………… Bez vazrajeniy

Seni gidi yaramaz…………….. Ah t? padliyets.

Sizinle tan??mak istiyorum. Ya haçu s?vami paznakomitsa

Tekrarlar m?s?n?z lütfen?.. Pavtarite pajalusta?

Siz çok güzel bir bayans?n?z         V? oçin krassivaya gaspaja

Güne?im benim…………………. Maya soniçkaya

Tatl?m benim……………………. Maya sladkaya

A?k?m benim…………………….. Lubov maya

Rus musunuz?…………………… V? ruski?

Mesle?iniz nedir?……………. Kakaya u vas prafessiya

??iniz nedir?……………………. Kakaya u vas raboti

Memnun oldum…………………. Ya rad

Rusçayi merak eden ögrenmek isteyen ve telafuzu nas?l olur diyenler icin mükemmel bir yaz? sayfas? haz?rlad?m. bunu rusça bilen arkadaslar ile yazarak turkce telafuslar? birebir yapt?k. elinizin alt?nda olmasi gereken bir kaynak :)

Ad?n?z ne?………………………… Kak vas zavut

Anlamad?m………………………… Ni panimayu

Anl?yorum…………………………. Panimayu

Arkada?…………………………… Druk

Bayan; k?z (küçük han?m)…. Devu?ka

Benim ad?m Musti……………. Minyazavut Musti

Bira içer misin?……………….. Piva pit

Çok güzel…………………………. Oçin krassivaya

Evet…………………………………. Da

Gece…………………………………. Noç

Sabah……………………………….. Utra

Günayd?n…………………………… Dobraye utra

?yi günler…………………………. Dobri deyn

Güzel gö?üsleriniz var…….. Utibya krassivaya gruddd

Güzel kalçalar?n?z var……… Utibya krassivaya popa

Hadi………………………………….. Davay

Hay?r………………………………… Niyet

?yi ak?amlar…………………….. Dobr?y veç?r

?yiyim……………………………….. Hara?o

Lütfen……………………………… Pajalusta

Nas?ls?n?z?……………………….. Kak dila

Ne zaman?……………………….. Kagda

Para………………………………….. Dengi

Paran?z var m??………………… Yest u vas dengi

Fatura………………………………. Faktura

Seni istiyorum………………….. Ya haçu tibye

Seni seviyorum………………… Ya tibya lublu

Sigara içer misin?……………. Sigaret kuri?

Tan??abilir miyiz?…………….. Mojna paznakomitsiya

Var…………………………………… Yest

Yok…………………………………… Niyetu

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

Ya??n kaç?………………………… Skolka tibya let

Te?ekkür ederim…………….. Spasiba

Çok te?ekkür ederim……… Bal?oye spasiba

Özür dilerim……………………. ?zviniti

Do?ru……………………………….. Pravilna

Kabul ediyorum………………… Ya saglasin

Mümkün……………………………. Mojna

Anla?t?k……………………………. Dagavarilis

Anla??ld?; tamam………………. Ri?ino

Zevkle……………………………… Ahotna

Oturunuz lütfen………………. Saditis pajalusta

Sizinle tan??t???ma çok
memnum oldum…………………. Öçin rad svami paznakomitsa

Bu benim arkada??m………… Eta moy tavari?

Soyad?n?z ne?…………………… Kak va?a familiya?

Soyad?m Arslan………………… Maya familiya Arslan

Nerede ya??yorsunuz?…….. G?dye v? j?vyöti

Ankara’da ya??yorum……….. Ya jivü gorodya Ankara

Nereden geldiniz?…………… Atkuda v? p?riyehali

Beni anl?yormusunuz?………. V? minya panimayete

Sizi anlam?yorum………………. Ya vas nipanimayu

Bu ne demek?………………….. ?to eta

Temiz ……………………………… Çistaya

Pis; kirli……………………………. Greznaya

Ne kadar (kaç para)?………. Skolka stoit?

Dün…………………………………… Fçira

Bugün……………………………….. Sivodna

Yar?n………………………………… Zaftra

Bugün hava iyi………………….. Sivodna hara?oya pagoda

Bugün hava kötü………………. Sivodna plahaya pagoda

So?uk……………………………….. Holadna

S?cak………………………………… Jarka

Il?k…………………………………… Tiplo

Nas?l uyudun?…………………… Kak t? spat?

?yi uyudum?……………………… Ya spal hara?o

Kötü uyudum…………………….. Ya spal ploha

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

?yi geceler (iyi uykular)…… Spakoynay noçi

Afedersiniz. Anlam?yorum. ?zviniti; ya nipanimayu

Çay……………………………………. Çay

Limonata…………………………… Limanat

?ampanya…………………………. ?ampanskaye

Votka……………………………….. Votka

Viski…………………………………. Viski

Cin…………………………………….. Djin

Beyaz ?arap…………………….. Byelaye vino

K?rm?z? ?arap……………………. Krasnaye vino

Ne içmek istersiniz?………. ?to buditi pit?

Dans etmek……………………… Tantsuyu

Dans etmiyorum………………. Ya nitantsuyu

Siz çok güzel dans ediyorsunuz    V? oçin hara?o tantsuiti

Yoruldum………………………….. Ya ustal

Bay; erkek………………………. Gaspadin

Bayan; kad?n…………………….. Gaspaja

Elbise……………………………….. Platye

Kapal?………………………………… Zakr?ta

Aç?k………………………………….. Atkr?ta

Ö?len yeme?i…………………… Abyet

Me?gul……………………………… Zanita

Ç?k??…………………………………. V?hat

Giri?…………………………………. Fhot

Delikanl?…………………………… Maladoy çilavek

Arkada?lar………………………. Druzya

Çocuklar…………………………… Ribyata

Merhaba………………………….. Zdrastvuyte

Selam……………………………….. Privyet

Allaha?smarlad?k………………. Dasvidanya

Ho?çakal?n………………………… Pra?çayti

Yine görü?ürüz………………… Dafstryeçi

?yi yolculuklar………………….. Sçaslivava puti

?stiyorum…………………………. Haçu

?stemiyorum……………………. Nihaçu

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

Konu?uyorum…………………….. Gavaryu

Konu?muyorum………………….. Nigavaryu

?çiyorum…………………………… Pyu

?çmiyorum………………………… Nipyu

Bu; o…………………………………. Eta

Ne……………………………………. ?to

Kim……………………………………. Kto

Niçin ……………………………….. Paçemu

Nas?l…………………………………. Kakoy

Nerede……………………………. G?dye

Ne kadar…………………………. Skolka

Kimin…………………………………. Çyey

Kime…………………………………. Kamu

Su…………………………………….. Vada

Su istiyor musunuz?………… V? hatiti vada?

Yar?n  hava iyi olacak………. Zaftra budet hara?oya pagoda

Yar?n  hava kötü olacak…… Zaftra budet plahaya pagoda

Odada………………………………. F? komnate

?ehirde……………………………. F? gorode

Saat kaç?…………………………. Katori ças?

Saat kaçta?……………………… F? katorom çasu?

Ben otuz ya??nday?m………… Minya tridsat let

Aman Allah’?m…………………… Boje moy

?tiraz kabul etmem………… Bez vazrajeniy

Seni gidi yaramaz…………….. Ah t? padliyets.

Sizinle tan??mak istiyorum. Ya haçu s?vami paznakomitsa

Tekrarlar m?s?n?z lütfen?.. Pavtarite pajalusta?

Siz çok güzel bir bayans?n?z         V? oçin krassivaya gaspaja

Güne?im benim…………………. Maya soniçkaya

Tatl?m benim……………………. Maya sladkaya

A?k?m benim…………………….. Lubov maya

Rus musunuz?…………………… V? ruski?

Mesle?iniz nedir?……………. Kakaya u vas prafessiya

??iniz nedir?……………………. Kakaya u vas raboti

Memnun oldum…………………. Ya rad

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

Ne arzu ederdiniz?…………. ?to paj?layiti

Bir ?ey de?il…………………….. Ne za?ta

?yi ?anslar……………………….. Udaçi

Size yard?m edebilir miyim Magu ya vam pamoç

Bu ak?am………………………….. Sivodna veçeram

Sabahleyin……………………….. Utram

Biliyorum………………………….. Ya z?nayu

Bilmiyorum……………………….. Ya ni z?nayu

Sahi mi?……………………………. Pravda

Hakl?s?n?z…………………………. V? prav?

Asla (hiçbir zaman)………….. Ni kagda

Dudak………………………………. Guba

Saç…………………………………… Volasa (volas?y)

Su derin mi?…………………….. Vada gulubokaya

Deniz……………………………….. Mori

Güne?……………………………….. Sontsa

Yüzmek……………………………. P?lavat (kupatsa)

Dans edelim mi?………………. Patantsuim

Gitmek……………………………… ?dti

Ho?lanmak………………………… N?ravitsa

Kahvalt?……………………………. Zavt?rak

K?yafet…………………………….. Adyejda

Siz……………………………………. V?

Sen…………………………………… T?

Randevu……………………………. Sividaniye

Reddetmek……………………… Atkazat

Refakat……………………………. Eskort

Rica ederim……………………… P?ra?u

Ben…………………………………… Ya

Biz……………………………………. M?

Bizim………………………………… Na?

Hah! .. Tamam!…………………. Vot! … Tak!

Kan……………………………………. Krovi

Allah a?k?na bunu yapma …. Ni delayete etava radi boga

Yerden gö?e kadar hakl?s?n?z       V? apsalyutno p?ravi

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

?ster istemez ………………… Voley nivoley

Ne yapmal??……………………… Kak b?yt?

Peki öyle olsun ………………… Tak i bit

Talihsizlik ……………………….. Byeda

Bu benim suçum ………………. Eta maya vina

Ho?geldiniz ……………………… Dabro pajal?v?t

Ben de iyiyim ………………….. Ya to je hara?o

Ne zaman geldiniz?…………. Kagda v? priyehali?

Ben dün geldim ……………….. Ya priyehal fçira

Nerelisiniz?……………………… V? atkuda rodom?

Yine bekleriz ………………….. M? padajyom vremya

Gel beraber gidelim ……….. ?dyom vmeste

Ak?amleyin nereye gidiyoruz?      Kuda m? idyom veçeram?

Size inan?yorum ………………. Ya vam veryu

Hemen gelece?im ……………. Ya srazu je pridu

Bir soru sormak istiyorum. Ya haçu zadat vapros

Ö?le yeme?ine gidelim…….. Pa idyomte abyeta

Bakmak …………………………… Smatret

Bal?k…………………………………. Riba

Benzemek………………………… Pahoj

Beraber…………………………… Vmeste

Ça??rmak………………………….. Z?vat

Çapk?n………………………………. Lavyelas

Çünkü……………………………….. Patamu?to

Dalga………………………………… Valna

Davet……………………………….. Prigla?eniye

E?er (?ayet)…………………….. Yesli

E?lence…………………………….. Zabava

El……………………………………… Ruka

Elbette……………………………. Kane?na

Enteresan………………………… ?nteresn?y

Erimek……………………………… Tayat

Evli (erkek için)……………….. Jenat?y

Evli (kad?n için)………………… Zamujem

F?rsat……………………………….. Sluçay

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

Galiba……………………………….. Naverno

Gezmek……………………………. Gulyat

Gölge………………………………… Ten

Görünü?……………………………. Vil

Göz…………………………………… Glaza

Gözlük………………………………. Açki

Gül……………………………………. Roza

Heyecan…………………………… Valneniye

Kaçamak…………………………… Lazeyka

Kadeh……………………………….. Ryumka

Kahkaha……………………………. Mohat

K?rmak……………………………… Razbit

Kum…………………………………… Pyesok

Mayo………………………………… Plavki

Müsaade…………………………… Razre?eniye

Müthi?……………………………… Ujasn?y

Narin………………………………… Stroyn?y

Nazl?………………………………… Nejn?y

Ok?amak………………………….. Pagladit

Öpücük…………………………….. Poseluy

Örne?in……………………………. Primeru

Prensip……………………………… Printsip

Rüya…………………………………. Son

Sebep………………………………. Priçina

Uzun…………………………………. Dlinnaya

Misafir…………………………….. Gost

Denize……………………………… Moryam (Na mori)

K?zlar……………………………….. Devu?k?

Oda………………………………….. Komnata

Okul…………………………………. ?kola

Masa………………………………… Stol

Arkada?…………………………… Tavari?

Arkada?lar………………………. Tavari?i

Doktar……………………………… Vraç (Dokt?r)

Koltuk………………………………. Kreslo

Bensiz………………………………. Bez minya

Sensiz………………………………. Bez tibya

Kalem……………………………….. Ruçka

Kur?unkalem…………………….. Kar?nda?

Sat?n almak………………………. Kupit (pakupat)

?emsiye……………………………. Zontik (zont)

Benden…………………………….. At minya

Sabahtan sonra ………………. Padom at utram

Evvel; önce………………………. Za

?ki saat önce…………………… Za d?va çasa

Sonra……………………………….. Potom

?çin; hakk?nda………………….. Pra

Benim hakk?mda………………. Pra minya

Senin için (hakk?nda)……….. Pra tibya

Önemli……………………………… Vajn?y

Ve…………………………………….. ?

Veya…………………………………. ?li

Ben ve siz………………………… Ya i v?

?le……………………………………. S?

Sizinle………………………………. S?vami

Ekmek……………………………… H?l?yeb

Ak?ama kadar………………….. Da veçera

Sonuna kadar…………………… Da kantsa

Biz konu?mal?y?z………………. M? daljni skazat

Biz beraber gidebiliriz……. M? mojyem idti vmeste

Okumak……………………………. Çitat

Dinlemek………………………….. Sulu?at

Cevap ………………………………. Atvet

Yak?n?nda………………………….. Bliz

Kar??s?nda………………………… Protiv

Alt?nda……………………………… Pod

Üstünde…………………………… Nad

Yan tarafta……………………… Bakavoy

Sol……………………………………. Lev?y

Sa?…………………………………… P?rav?y

Solda………………………………… Na levo

Sa?da……………………………….. Na pravo

Buraya……………………………… Suda

Oraya……………………………….. Tyuda

Burada……………………………… Tut

Orada………………………………. Tam

Her yer……………………………. Vezdi

Vaktiniz varm??……………….. U vas vremya yest?

Bugün ay?n kaç?d?r?………….. Kakoye sivodna çislo?

Gördünüz mü?………………….. Vidili?

Yeter ki…………………………… Lij bi

Allah…………………………………. Allah

Allah bilir…………………………. Allah yego znayet

Allah göstermesin!…………… Niday bog!

Allah bilir…………………………. Bog vyesm!

Öyle mi?…………………………… Vot kak?

Sahi mi?……………………………. Razve?

Hat?r?n?z için……………………. Radi vas

Bana bak………………………….. Paslu?ay

??ler iyi gidiyor……………….. Dyela idut hara?o

Ne güzel ?ey……………………. Vot prelyest

Önemi yok………………………… Ni byeda

Ak?amlar? ne yap?yorsunuz?         ?to v? delayete pa veçeram?

Hediye……………………………… Padarak

Arma?an…………………………… Padarok

Odada ne yap?yorsunuz?….. ?to v? delayete f? komnate?

Ne yap?yorsunuz?…………….. ?to v? delayete?

Ne dü?ünüyorsun?……………. A çom t? dumaye??

Niçin geliyorsunuz?………….. Paçemu v? idyote?

Uyumaya ihtiyac?m var…….. Minye nujna spat

Buna itiraz?n?z var m??…….. V? nye vozrajayete?

Hay?r buna itiraz?m yok…… Nyet ya ni vozrajayu

Size dostluk teklif ediyorum       Ya priyedlagayu vam drujbu

Küçük……………………………….. Malenkiy

Büyük……………………………….. Bal?oy

Ba?ka var m??………………….. Drugoy yest?

Telefon etmek istiyorum… Ya haçu pazvanit

Bu k?rm?z? ben siyah istiyorum     Eta krasn?y ya haçu çorn?y

Bu ne içindir?…………………… Eta dila çego?

Evet bu iyi……………………….. Da eta hara?o

Bunun için ne dü?ünüyorsunuz?     ?to v? dumayete ab etom?

Bu kaç para?……………………. Eta skolka dengi?

Bunu senin için yap?yorum… Radi tibya ya eta zdelayu

Ev…………………………………….. Dom

Kahvalt?dan sonra…………….. Posli zavtraka

Biz bal?k yemek istiyoruz.. M? haçim ku?et ribu

Aferin………………………………. Atliçna

A?aç…………………………………. Dereva

A?lamak……………………………. Plakat

Anahtar……………………………. K?luç

Ancak; yaln?z; sadece……… Tolka

Art?k yeter……………………… Hvatit

A?k…………………………………… Lyubov

Avuç…………………………………. Ladon

Ayak…………………………………. Noga

Ay?p………………………………….. G?r?yeeeh

Bah?i?………………………………. Çayev?ye

Bardak……………………………… Stakan

Biraz………………………………… Nimnoga (nimno?ga)

Bulut………………………………… Oblaka

Burun……………………………….. Nos

Buz…………………………………… Lyöd

Candan……………………………… ?skrenn?y

Canl?………………………………….. Jivoy

Cennet……………………………… Ray

Cesaretli………………………….. Smel?y

Ceza…………………………………. Nakazaniye

Çabuk……………………………….. Bistro

Çar??…………………………………. Rinak

Çatal…………………………………. Vilka

Ç?plak……………………………….. Gol?y

Çiçek………………………………… Çvetok

Çocuk……………………………….. Ribyonak

Dans…………………………………. Tanyeç

Fincan……………………………….. Ça?ka

Fiyat…………………………………. Tsena

Garson……………………………… Afitsant

Hamam……………………………… Banya

Hüzün……………………………….. Grust  (gruzna)

Kalabal?k…………………………… Talpa

Nefis……………………………….. Tonk?y

Olur………………………………….. Vazmojn?y

Olmaz………………………………. Nivazmojn?y

Hal?…………………………………… Kavyor

Tablo………………………………… Kartina

Pencere……………………………. Akno

Kitap…………………………………. Kniga

Duvar……………………………….. Stina

Yapmak…………………………….. Dyelat

Koca………………………………….. Muj

Sizin…………………………………. Va?; va?a; va?e

Çal??mak…………………………… Rabotat

Kar??l?kl? konu?ma…………….. Razgavor

Büro; daire………………………. Kantora

Ka??t…………………………………. Bumaga

Oturmak………………………….. Sidit

Konu?mak…………………………. Gavarit

Amir/?ef/müdür……………… Naçalnik

Dü?ünmek………………………… Dumat

Sözlük………………………………. Slovar

Mektup…………………………….. Pismo

??te (yak?ndaki bir ?ey için)         Vot

??te (uzaktaki bir ?ey için)……….. Von

Sinema……………………………… Kino

Sokak……………………………….. Ulitsa

Öyle dü?ünmüyorum…………. Ya tak nidumayu

Haks?zs?n…………………………. T? nipraf

Haks?zs?n?z………………………. V? niprav?

Giriniz lütfen…………………… Vayditi pacalusta

Geçiniz lütfen………………….. Prahaditi pacalusta

Yapamam………………………….. Nimagu

Bu böyle de?il………………….. Eta nitak

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

Üzerinizi ç?kar?n?z lütfen.. Razdivaytis pacalusta

Lütfen buraya geliniz………. ?di suda pajalusta

Sizi davet ediyorum………… Prigla?ayu vas

Seni davet ediyorum……….. Prigla?ayu tibya

Bu benim erkek karde?im. Eta moy brat

Bu benim k?z karde?im……. Eta maya sistra

Ö?renmek………………………… Nauçitsa

Bu Rusça ne demek…………. Kak eta naz?vaitsa paruski

Bu sözcük ne anlama geliyor         ?to znaçit eta slova

Ne istiyorsunuz……………….. ?to v? hatiti

Dinlenmek istiyorum………… Ya haçu addahnut

Zengin (erkek cins/di?i cins)        Bagat?y / bagataya

Fakir (erkek cins/di?i cins)……….. Byedn?y / byednaya

Yüksek; uzun boylu (erkek /di?i)  V?sokiy / v?sokaya

Alçak; k?sa boylu (erkek /di?i)     Niskiy / niskaya

Güzel (erkek /di?i)………….. Krasiv?y / Krasivaya

Çirkin (erkek /di?i)…………. Nikrasiv?y / Nikrasivaya

Hafif (erkek /di?i)………….. Lyöhkiy / lyöhkaya

A??r (erkek /di?i)……………. Tijöl?y / tijölaya

Genç (erkek /di?i)…………… Maladoy / maladaya

Ya?l? (erkek /di?i)…………… Star?y / staraya

Yumu?ak (erkek /di?i)…….. Myahkiy / myahkaya

Sert (erkek /di?i)…………… Jostkiy / jostkaya

Zay?f (güçsüz anlam?nda)(erkek /di?i)        Slab?y / slabaya

Tatl? (erkek /di?i)…………… Slatkiy / slatkaya

Ac? (erkek /di?i)……………… Gorkiy / gorkaya

Kuru (erkek /di?i)……………. Suhoy / suhaya

Islak (erkek /di?i)………….. Mokr?y / mokraya

?i?man (erkek /di?i)……….. Tolst?y / tolstaya

Zay?f (erkek /di?i)………….. Tonkiy / Tonkaya

?imdi………………………………… Siças

Bugün i? günü……………………. Sivodna raboçiy deyn

Bugün i? günü de?il…………… Sivodna niraboçiy deyn

Bugün tatil günü……………….. Sivodna v?hadnoy deyn

Bugün bayram…………………… Sivodna praznik

Read more: Rusca güzel sözler ve okunu?u , A?k Sözleri , A?k Yaz?lar? , Mesajlar? , Resimleri , ?iirler
http://www.askturka.com A?k Sözleri

Öbür gün; yar?ndan sonra… Paslizaftra

Evvelki gün………………………. Pazafçira

Özel…………………………………. Çasnaya

Kilise………………………………… Sabor

Salata………………………………. Salat

Tavuk……………………………….. Kuritsa

Çikolata……………………………. ?akalat

Tuz…………………………………… Sol

Dana…………………………………. Gavyadina

Süt…………………………………… Malako

Meyve suyu……………………… Sok

Sucuk……………………………….. Kalbasa

Sosis………………………………… Sasiski

Peynir……………………………….. S?r

Yumurta…………………………… Yaytsa

Patates…………………………….. Kartofil

So?an……………………………….. Luk

Domates…………………………… Pamidor?

Lahana……………………………… Kapusta

Çilek…………………………………. Klubnika

Elma…………………………………. Yablaki

Armut………………………………. Gru??

Üzüm………………………………… Vinagrat

Börek; çörek…………………… Pirojnaye

?eker………………………………. Sah?r

Maydanoz…………………………. Pitru?ka

Karpuz……………………………… Arbuzi

Kavun………………………………… D?ni

Çorap………………………………… Naski

Kravat………………………………. Galstuk

Potin (bot)………………………… Batinki

Ayakkab?………………………….. Tufli

Çizme……………………………….. Sapagi

Ma?aza…………………………….. Magazin

Eczane……………………………… Aptyeka

Kuaför………………………………. Parikmahirskaya

Restoran………………………….. Ristaran

Yazmak…………………………….. Pisat

Yaz?yorum; yazars?n………… Ya pi?u; t? pi?e?

Yapmak…………………………….. Delat

Yap?yorum; yapars?n…………. Ya delayu; t? delaye?

Aras?nda…………………………… Mejdu

?çinde………………………………. Vnutri

% (Yüzde)………………………… Protsent

Bu çal??m?yor……………………. Eta negodn?y

Ne yeme?i var…………………. ?to yest ku?at

Bana ekmek veriniz…………. Dayte minye h?leb

Tur?u……………………………….. Kva?en?ye

Çekirdek………………………….. Semeçki

Kad?nl?k organ?………………….. Piska

Cep telefonu……………………. Sotov?y telefon

?kimiz………………………………. Tugeza

Yang?n………………………………. Pajar

Çakmak…………………………….. Zajigalka

Çanta………………………………… Sumka

Yanak……………………………….. ?eeka

Yemek……………………………… Ku?et