Sponsorlu Bağlantılar

Uzmanlar, sertle?me ve iktidars?zl??a kar?? adeta mucize bir çözüm yolu olabilecek bir formül öneriyor. Viagra’yla bile mukayese edilmeyecek derecede etkili olan bu bitkisel formülü kullanmak için ise biraz dikkatli olmak gerekiyor…

“Sertle?me sorunu ve iktidars?zl??a kar?? adeta mucize çözüm keçiboynuzudur” diyor Prof. Dr. ?brahim Saraço?lu… Keçiboynuzu kürünün etkisini Viagra ile mukayese etmek mümkün de?ildir diye de ekliyor.

Viagra’dan daha etkili

Keçiboynuzu kürü, iktidars?zl?k için Viagra’n?n bir gecelik getirdi?i çözüme kar?? bir defal?k veya bir gecelik çözüm getirmemektedir. Aksine, iktidars?zl??? tedavi ederek uzun bir zaman dilimi içerisinde kal?c? çözüm getirmektedir.

Dönem dönem uygulanacak kür ile de iktidars?zl??? ortadan kald?rabilmektedir. ?ktidars?zl?k çeken erkeklerin hiç çekinmeden kullanabilecekleri bir kür.

Yan tesiri yok

Herhangi bir yan tesiri olmayan bu uygulama, iktidars?zl?k ?ikâyetleri olan erkekler için ideal bir yard?mc?d?r. Keçiboynuzu kürü uzun zaman kal?c? çözüm getirebilmektedir. Viagra’n?n belirtilen yan tesirlerinin hiç biri keçiboynuzu küründe yoktur.

Acele etmeyin zaman? bekleyin

Keçiboynuzu kürü uygulan?rken, iktidars?zl??a kar?? etken olan etkin maddelerinin önce vücutta depolanmalar? gerekir. Bu etkin maddeler, vücutta ancak belirli bir seviyeye ula?t?ktan sonra, hücre içindeki transformasyon mekanizmas?n? harekete geçirerek (uyararak) etkisini göstermeye ba?larlar. Bu nedenle bitkisel kürü uygularken sab?rl? olmak gerekir.

Keçiboynuzu kürü nas?l yap?l?r?

Keçiboynuzu kürü için gereken malzemeler:
Yar?m litre su, 6-7 adet keçiboynuzu.

Yap?l???:
Kaynamakta olan yakla??k yar?m litre suya 6-7 adet keçiboynuzunu küçük küçük k?rarak at?n?z. A?z? kapal? olarak hafif ate?te 3 dakika kaynat?n?z. Kaynama süresi tamamland?ktan sonra oca??n alt?n? kapat?n?z ve 20 dakika dinlendiriniz. Dinlenme süresi tamamland?ktan sonra ka??kla keçiboynuzu parçalar?n? ç?kart?n?z. So?uduktan sonra yar?s?n? sabah aç karna, di?er yar?s?n?da ak?am yata?a giderken içiniz. Bu uygulamaya bir hafta boyunca hergün devam ediniz. Birinci haftadan sonra 3 ay boyunca hergün ak?am yata?a giderken bir su barda?? içiniz. Daha sonraki aylarda zaman zaman uygulay?n?z.

UYARI: Bu kürü uygulamak isteyen ?eker hastalar?n?n önce hekimlerine dan??malar? gerekir. Çünkü keçiboynuzu fazla miktarda ?eker içermektedir.

cinsel sorunlar, cinsel yetersizlik, cinsellik ve keçiboynuzu, diyabet, iktidars?zl?k, keçiboynuzu kürü, keçiboynuzu kürünün etkisi, Prof. Dr. ?brahim Saraço?lu, ?eker hastalar?, ?eker Hastal???, sertle?ememe, sertle?me sorunu, viagra