Sponsorlu Bağlantılar

Sitem sözleri sayfam?zda sitem ile ilgili sözlerin yan?nda dosta arkada?a ve sevgiliye sitem sözlerinide bulabileceksiniz.

Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan,ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle

Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez…

Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.

Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan,ASLA!

Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..

Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda

Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen!!!

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi —–im kibrit bile çakmam!!

A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak… Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak… Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak…

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim!

Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur’un ba?lad??? yerde sevgi son bulur

Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?

Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n Vefas?z A?k?m

Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun

Seni Sevdim Delice, her Gece Soruyorum Kendime Ya Biterse Diye, Bitsede Sewgin Sayg? DuyarIm Gönlüne, üzüLürüm Sana Böyle Sevgili Bulamazsin Bu tarihte!!!

Dostumuzu Sevdik Y?lan Oldu Bize, Arkada??m?z Dedik Yan BaktI Sevgilimize, Bu Sözlerim gelsin Dost Bildiklerime, Yalanlar? Oynam???z Bu Alemde…

Okdara Çok Seviyorumki Seni Ne Onzur Kald? Ne Gurur, Ey Sevgili Bu Sitemlerim Sana Gülme Bu Garip Sevdaya…

A?lar?m Dost Oldu?um gecelerime, Sayende Geceler? Buldum Kendimde, Seni Dü?ünüp içiyorum her Gece, Duy Sesimi Sevgili Bitsin Bu i?kence…

YaraL? kalbim Seninle Düzelir Yine Sevgilim, a$k Denilen Duyguyu Seninle iÇerim, Bu SözlerimLe Kendimi teselli Ederim Sevgilim…

Dünya Dönüyor Yine , Sevgimiz parçalandI her parças? Bir yerde, kalbimin At??lar? kesiliyor Seni görünce, Gururum Ayaklar?n?n Alt?nda Sevdim Seni Delice…

ya$ Dolu Gözlerim Senin Yüzünden, Çok A??r Geldi 2 kelimen, Seni Seviyorum gerçekten, yeter Art?k üzme beni Lütfennn!!!

Sana Bakt?kça Görüyorum Sevgiyi, a$Ik Sanm?$tIm Seni Eyy yalanc? Sevgili, OynadIn benimLe Çocuk Gibi, Sensiz kalma öLüm Gibi…

Oyun Gibi Ba?laD?k, Gerçek Sevdalara Yol Ald?k, 1 Sineman?n 2 Karelik Görütüsü OLmu?uz, Yalan Dolan üstüne A?k Kurmu?uz…

hayatImIn En So?uk A?ustos Ay?nI Ya?attIn Bana! B?rakIp Gitti?in Günden Beri Yazlar?m K?? Oldu Ebedii…

Gözlerine iLk bakt???mda Sevgini Elini iLk Tuttu??mda Titremeyi Seni iLk Öptü?ümde Ate?i hissetim, ?imdi neden Kaç?yorsun Sevgili?

Sözlerin ?eker Gibi Geldi hayat?ma Renklendi hayatIm, Sözlerin Zehir Gibi gecti Karartt? DünyamI!!!

Bu Sitemim Sana De?iL Sevgili Seni Böyle Çaresiz Atana Hayata, Kalbini Dinle Kimi Seviyorsan Ona Git Kalbinle, Sahte A?k Oyunlar?n? B?rak geride..

Git Ba?ka Sevgili Bul Oynat Elinde, Bizim kaderimiz Aldat?Lmakm?? Yine, Bu Sözlerin Senin Gibi Hay?rs?z Sevgiliye, B?rak Git Döndü?ün yere