Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomik olmas? nedeniyle kamuya aç?k yerlerde ve tuvaletlerde kullan?lan s?v? sabunlar?n % 100 cilt kanserine sebep oldu?unu biliyormuydunuz?

cilt-kanseri

Elinizdekiaç?kyaralara temas etti?inde %100 cilt kanseri riski ta??d???n? ve Ankara Onkoloji Hastanesi’ne yap?lan ba?vurularda son 4 y?lda ‘Cilt Kanseri’ hastalar?n?n say?s?n?n %94 artt???n? biliyor musunuz? Özellikle ?sveç’ten al?nan ‘Sterisol’ isimli dezenfektan içerikli s?v? sabun bu riski en çok ta??yanlardan. ‘Sterol’ ad?yla pazarlanan bu s?v? dezenfektan sabuna dikkat edin. Umuma aç?k yerlerdeki s?v? sabunlar?n hiçbir türünü asla kullanmay?n?z.
Sa?l?kl? toplum olmak elimizde.

Ege Üniversitesi
Nükleer Bilimler Enst.
35100,Bornova IZMIR / TURKIYE

cilt kanseri nas?l olur, cilt kanseri neden olur, cilt kanseri sebepleri, cilt kanserinin nedenleri, s?v? sabun zararlar?, s?v? sabun zararl?m?, s?v? sabunun zararlar?