Sponsorlu Bağlantılar

Steve Jobs nas?l ba?ar?l? oldu?
http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20101012090116_apple.jpg
Okulu b?rak?p Steve Jobs olma sanat?: ??te büyük patronun ba?ar?s?n?n alt?nda yatan 7 neden…

Steve Jobs 1972 y?l?nda Silikon Vadisi’ndeki evinden ayr?ld? ve kuzeydeki küçük bir sanat okuluna gitti. Buradan bir dönem sonra ayr?ld???nda 17 ya??ndayd? ve ne yöne gidece?ini bilmiyordu.

Steve Jobs “Hayat?mla ne yapmak istedi?im hakk?nda hiçbir fikrim yoktu. Okulun bana bu konuda nas?l yard?m edece?ini de bilmiyordum. Ailemin hayat birikimlerini harcad???m için okuldan yar?lmaya ve her?eyin iyi gidece?ine güvenmeye karar verdim”

??te bu cesaret, Steve Jobs’un 7 prensibinden ilki ve belki de en önemlisi oluyor. Carmine Gallo’nun yeni kitab?ndaki ba?ar? s?rlar?, geleneksel e?itime inanan ailelerin deh?ete dü?mesine yolaçacak türden ve hepsi gerçek.

??te Stebe Jobs’un ba?ar? s?rlar?

??te kitapta, Steve Jobs’un ba?ar?s?n?n s?rr? olarak özetlenen 7 madde:

1. Sevdi?iniz ?eyi yap?n
2. Evrene bir çentik at?n
3. Beyninizi ?okla çal??t?r?n
4. Ürün de?il rüya sat?n.
5. 1000 ?eye hay?r diyin.
6. Delice müthi? tecrübeler yarat?n.
7. Mesaj?n efendisi olun

Elbette her okulu terkeden bir Steve Jobs olmuyor. Gerçekten bütün ?artlara kar?? mücadele eden ve sevdi?i ?eye inanan insanlar ise, s?rad??? i?lere ve ba?ar?lara imza atabiliyor.

CHIP Online