Sponsorlu Bağlantılar

Merhaba, bu sayfada sizlere tasarruf konusu hakkında elde edebileceğiniz tüm bilgileri veriyoruz. Öncelikle Tasarruf Nedir konusuna tam 3 farklı tanım ile alternatif açıklamalar getirdik. Bunun yanı sıra Tasarruf Nasıl Yapılır öğrenmek isteyenler için de bu tanımların aşağısında detaylı bilgi edinebileceğiniz kısım yer alıyor. Ayrıca Tasarruf Bilinci ve Tasarrufun Önemi konularında bilgi elde etmek isteyenler de sayfanın ilerleyen kısımlarında bu detayları bulabilirler.

TASARRUF NEDİR? TANIM 1: Tasarruf, ihtiyacını karşılayıp lükse ve sefahate, israfa kaçmadan ölçülü harcama yapmak, geleceğini düşünmek demektir. Bir insanın bugün kazandığı parayı yarın ne olacağını hesap etmeden har vurup harman savurması çok yanlıştır. Çünkü geleceğini hayvanlar bile düşünmektedir. Mesela arılar kışa hazırlık için bal yapar, tilkiler kış için önceden avladıkları tavuk, kaz v.b.ni belli bir yere gömer ve kışın da bunları yiyerek hayatta kalır. Sincaplar ise topladıkları palamutların bir kısmını yerken büyük bir kısmını ağaç kovuğundaki yuvalarına depolarlar. Böylece kışın aç kalmazlar. Atalarımız ne demiş: “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer!” Ama tasarruflu olmak cimrilik değildir. Cimrilik gerektiği yerde harcama yapmamak, ihtiyacından kısmak demektir ki bu hal insanın sağlığını bozar ve sosyal ilişkilerinde de sorunlar yaşamasına vesile olur. İnsan cimri de olmamalı, savurgan da! Bir insan hem ihtiyaçlarını karşılayıp hem de geleceği için yatırım yapıyorsa bu insan tasarruflu bir insandır. Geleceğini düşünmeden lükse ve sefahate, israfa dalan bir kişinin ise geliri ne kadar çok olursa olsun sonu kötü olur. İktisat ve kanaat en değerli hazinelerdir. “Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, zira Allah saçıp savuranları sevmez!” Araf Suresi Ayet Meali
TASARRUF NEDİR? TANIM 2: Tüketilen maddelerin tüketiminde; aşırıya kaçmayan dikkatli olma davranışına, ihtiyaç kadar yani gereği kadar tüketme davranışına tasarruf denir.

Tasarruf tüketirken; çevreci olmaktır, yaşayadiğer çok şeyi düşünmektir, geleceği düşünmektir, iktisadi davranmaktır, artırmaktır.

Tasarruf: “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz” öğütünü tutmaktır.
TASARRUF NEDİR? TANIM 3: Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir. Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları, bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.

İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu, tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı, insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin, insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi, gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır. Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta. Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır. Yada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir. Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden, daha cazip gelmektedir.

İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. İnsanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır. Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.

Tasarrufun yapılabileceği alanlar: Hangi alanlarda Tasarruf Yapılabilir

Yaşamın her alanında, her tülü eylem ve hareketlerde tasarruf yapılacak,alanlar mevcuttur.Biz bu alanları kısaca şu ana başlıklar altında toplaya biliriz.

1. Enerjide tasarruf:

2. Tüketimde tasarruf

3. Zamanda tasarruf

4. Üretim aşamasında tasarruf

Tasarruf Bilinci

Tasarruf, yarınlarımız için önemli olan kaynakların idareli tüketilmesidir. Aksi takdirde bir gün her şey tükenecek ve geri dönüşü olmayacak. Suyumuz azalıyor, toprağımız verimsizleşiyor. Her şey bize kaynaklarımızın tükenmek üzere olduğunu gösterdiği halde bu konuyu ciddiye alıp üzerinde düşünen ve harekete geçen insan sayısı yok denecek kadar az. “Ben mi kurtaracağım bu dünyayı, peki beni kim kurtaracak?” mantığı hala sürüp gidiyor ve birçok insan ekonomik gücünü daha da güçlendirmek için kaynaklarımızı hızla yok etmeye devam ediyor. Sokak, cadde ve evlerimizde boşa akan sular acaba kaç kişinin dikkatini çekiyor? Geri dönüşümün ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını acaba kaçımız biliyoruz?

Size yaşanmış gerçek bir olaydan bahsedeceğim. Bir gün Türkiye’ye tatile gelmiş çok titiz genç bir kız kamuya açık bir tuvalette ihtiyacını giderdikten sonra ellerini yıkamak için lavaboya yaklaşıyor, çeşmeyi açıyor, ellerini uzunca bir süre çeşme sürekli akar haldeyken ovalıya ovalıya yıkadıktan sonra duruluyor ve kurulamak için umursamazca kağıt havluları çekiyor ve çıkıp gidiyor. Evet, sizin de tahmin edeceğiniz gibi çeşme hala akıyor. Yılan bile toprağını tasarruf ile yalarmış. Bugünümüz yarınımıza gebe, ne ekersek onu biçeceğiz. Daha fazla geç olmadan hepimiz ortak bir tavır almak zorundayız. Bilinçli tüketimi ve değerlerimize sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Zamanımızı, suyumuzu, elektriğimizi, paramızı kısacası tüm değerlerimizi tasarruflu kullanmak dileğiyle.

Tasarruf Nedir Tasarrufun Önemi Nedir

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için insanların ve diğer canlıların kullanmış oldukları, vazgeçilmesi neredeyse imkansız olan maddelerin tüketimlerine dikkat edilmesi gerekmekte. Gereğinden fazla kullanmama, idareli kullanmaya tasarruf denir. Üstünde yaşamakta olduğumuz dünyada insanlar ve diğer canlıların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için kullanmış oldukları bütün kaynakların tüketilen kaynaklar olduğunu düşünürsek eğer bu kaynakların birgün tükeneceği kaçılmaz bir olaydır.

İnsanların yaşamsal kaynağı olarak adlandırılan bu maddeler bilinçsiz bir şekilde tüketildiği zaman çevreye verilen zararların bazı önemli maddelerin tüketilmeye başlamadan yok olmasına neden oluyor. TÜketilen bazı önemli maddeler bir enerji kullanılarak geri dönüşümleri mümkün olsa bile enerji harcanım geri dönüşümü mümkün olmayan, insanların ortak malı konumunda olan bazı maddeler, bazı insanların ekonomik güç ve üstün olabilme gayesiyle kullanılması ve tahribat boyutunun artmasıyla beraber verilen zararın önüne geçilmemesi insan yaşamını tehdit edecek boyutta olmuştur.

Tasarruf Yapılabilecek Alanlar

Yaşamın her esnasında tasarruf yapılabilir. Hertürlü tasarruf yapılabilir. Önemli tasarruf alanlar şunlardır
1- Enerji Tasarrufu
2- Tüketim Tasarrufu
3- Zaman Tasarrufu
4- Üretim Tasarrufu.

Dünya Tasarruf Günü

1935 yılında bazı Türk bankaları, 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen 31 Ekim gününü, Uluslararası Tasarruf Günü olarak kabul etmişlerdi. Ülkenin zenginleşmesi, gelir seviyesinin yükselmesinin daha çok istihdam, daha çok üretim ve daha çok ihracatla mümkün olduğunu düşüncesiyle “Bunun için de tasarruflarımızın yeni yatırımlara dönüşmesi şarttır.

Dünya tasarruf gününü ülkemizde 1924 yılından beri kutluyoruz. Yıllardır tasarrufun gerekçesi, bireysel tüketim arzularının tatminiyken, artık insanlar geleceklerini güvenceye almak için tasarrufa yöneliyor. fakat bu süreçte, ekonomik ve sosyal koşullar değiştiği halde, tasarrufun temel ilkesi değişmemiştir. tasarruf yapanlar, yatırımlarının güvenli ve uzun vadeli olmasına önem veriyor. tasarrufun ekonomik yönden istikrarı teşvik etmesi ve ekonomi için gereken sermaye birikimini oluşturması da cabasi. Almanya Ciro Bankaları birligi ve tasarruf sendikları başkanı Dietrich Hoppenstedt Beyfendi, dünya tasarruf gününün amacının tasarrufun öneminin anlaşılmasına katkıda bulunmak oldugunu söylüyor. İsraflardan kaçınarak aile bütçesine ve ülke sermayemize sahip çıkabiliriz.