Sponsorlu Bağlantılar

TEMA Vakfı’nın etkinlikleri şunlardır:

  1. Ağaçlandırma
  2. Kırsal kalkınma
  3. Yasal çalışmalar
  4. Eğitim çalışmaları
  5. Uluslararası çalışmalar
  6. Teşkilat çalışmaları

TEMA Vakfı Erozyonla Mücadele Haftası

Kuraklık ve Su” ana teması ve “ Kuraklık Geçici Değil Kalıcı, Hayatta Kalmak İçin Harekete Geç” sloganı ile gerçekleştirilecek.
Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Konya ve illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 345.000’i aşkın TEMA Gönüllüsü, siyasiler, kamuoyu, toplum ve bireyleri hayatta kalmak için yapmaları gerekenler hakkında uyaracak ve harekete geçmelerini isteyecek.

Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri, 17 Kasım 2008, Pazartesi günü İzmir’de Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu arasında gerçekleşecek “Toprağa Saygı Yürüyüşü” ile başlayacak. Toprağa Saygı Yürüyüşü’nde katılımcılar yağmur sularının bir damlasının bile ziyan edilmemesini sembolize etmek üzere ellerinde ters dönmüş şemsiyeler taşıyacaklar. TEMA Vakfı tarafından 12 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen sessiz yürüyüşte, ülkemizin içinde bulunduğu kuraklık sürecinin geçici olmadığına dikkat çekilecek.

18 Kasım 2008, Salı Günü Ankara’da TBMM Başkanı Köksal Toptan ziyaret edilerek kuraklıkla mücadele için “Su Çerçeve Yasası”nın mutlaka çıkarılması gerektiğine dikkat çekilecek. Meclis Başkanına TEMA Vakfı’nın, Su Çerçeve Yasası ile ilgili çalışmalarını içeren dosya sunulacak ve destekleri istenecek.

Hafta süresince ayrıca erozyon, kuraklık ve su konulu paneller, belgesel gösterimleri, meşe palamudu ekimleri, Suyunu Boşa Harcama Kampanyası stant çalışmaları, eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek.

TEMA Gönüllüleri, tüm bu etkinlikler çerçevesinde siyasetçiler, kamuoyu, toplum ve bireylerden üzerlerine düşen sorumluluk ve görevleri yerine getirmelerini isteyecek.

Siyasetçiler: Su fakiri bir ülkeyiz. Üstelik su varlığımız giderek azalmakta. Size düşen en önemli görevler: Anayasa’ya suların Devletin gözetim ve yönetimi altında olduğu yönünde bir hüküm koymalı, acilen su varlığımızı doğru ve verimli kullanmamızı sağlayacak “Su Çerçeve Yasası”nı çıkartmalısınız. Su havzalarımızın planlaması yapılarak su varlığına bağlı tarımsal ürün desenleri geliştirilmeli, tarım arazileri gelişmiş, su tasarrufu yapan sulama yöntemleri ile sulanmalı, drenaj suları doğal arıtımla yeniden kazanılmalıdır. Su kullanım planlamasının doğal varlıkların su ihtiyacını da gözetmesi şarttır. Ayrıca, ülke genelinde yamaçlar üzerine düşen yağmur sularının taşıma gücü kazanmadan önünün kesilerek, toprakta suyun tutulmasına yarayan teraslama sistemini uygulamalısınız.

Kamuoyu: Ülkemiz bundan böyle hep yarı kurak iklim sürecinde olacak. O nedenle hayatta kalmak için harekete geçmeli ve uyum sağlamalıyızSize düşen en önemli görev kuraklıkla mücadele ve su varlığı yönetiminin bir devlet politikası haline gelmesi ve en önemlisi Su çerçeve Yasası’nın çıkarılması için bizi yönetenlere baskı yaparak, konunun takipçisi olmanız.

Toplum: En önemli göreviniz öncelikle; toplum olarak suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmelisiniz. Bunun için yerel yönetimlere baskı yaparak, kentlerde su kullanımında bütün tasarruf önlemlerinin alınmasını, şebeke su kayıplarının engellenmesini, kentsel atık suların tamamı arıtılarak tarımsal su kullanımına geri dönüştürülmesini, yağmur suyu depolama gibi yatırımlar yapılmasını, suyun sanayide kullanımında kapalı su devre sistemlerinin geliştirilmesini, buna rağmen çıkacak atık suların arıtımla geri kazanılmasını sağlamalısınız.

Bireyler: Su yaşamamız için gerekli temel bir varlıktır ve herkesin suya ulaşmaya hakkı vardır. Ancak, günümüzde gelişmekte olan dünyadaki, her beş insandan biri (toplamda 1,1 milyar kişi), Birleşmiş Milletler’in “kullanıcının evine en fazla1 kilometre mesafedeki bir kaynaktan kişi başına en az 20 litre su” olarak tanımladığı güvenli içme suyuna “makul sınırlar” çerçevesinde ulaşamadıkları için hastalanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünyanın her yerinde kişi başına günde50 litre su düşmesi için, mevcut küresel su tüketiminin % 1’inden azı yeterlidir. Bu nedenle kuraklıkla mücadele ve su varlığımızın korunması için onu doğru, verimli ve en önemlisi tasarruflu kullanmayı öğrenmelisiniz.

Teşkilatlanma Çalışmaları

TEŞKİLATLANMA BÖLÜMÜNÜN GÖREVİ

Türkiye genelinde 75 il ve 400 ilçe, belde, köy vb. noktalarda bulunan ve TEMA Vakfına gönüllü hizmet eden Temsilci, Gönüllü Sorumlusu ve Gönüllülerin koordinasyonunu sağlamak;

Özel ve kamu kurumlarında, üniversitelerde, liselerde ve ilköğretim okullarında TEMA Vakfı misyonu doğrultusunda vakıf faaliyetlerini yaygınlaştırmaktır.

Teşkilatlanma Bölümü Kadrosu

1. Teşkilatlanma Bölümü Başkanı
2. Temsilciler Koordinatörü
3. Mezun TEMA Koordinatörü
4. Genç TEMA Koordinatörü
5. Yavru TEMA Koordinatörü
6. Gönüllülük Sorumlusu
7. Gönüllülük Elemanı

TEMA Vakfı Türkiye çapındaki tüm İl Temsilcileri ve İlçe Gönüllü Sorumluları ile şu çalışmaları gerçekleştirmektedir.

• İl ve ilçe bazında teşkilatlanma çalışmalarını gerçekleştirmek.
• İlköğretim kurumlarında Yavru TEMA, lise ve üniversitelerde Genç TEMA ve kurumlarda Mezun TEMA çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütmek.
• Talep eden kurumlara ( okullar, kamu ve özel kurumlar ) TEMA Vakfı eğitimlerini vermek ve kurumlarda eğitim talebi oluşturmak
• Çeşitli yerlerde tanıtım amaçlı stant açmak
• Yerel ve ulusal basında, radyo ve televizyon kanallarında tanıtım çalışmaları yapmak
• Gerekli toplantılara ev sahipliği yapma, önemli etkinlik günlerinde konferans, panel, yarışma, sergi, ziyaret, konser, yürüyüş vs. gibi faaliyetler düzenlemek ( Erozyonla Mücadele Haftası, Orman Haftası, Çevre Günü gibi)
• Gönüllülükle ilgili çalışmalar yapmak ve gönüllü kazandırmak. TEMA gönüllü sayısını artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek
• Fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirmek
• Her yıl gerçekleştirilen Doğa ve Erozyon Eğitim Kampına katılım sağlamak. (Temsilciler, Genç TEMA ve Yavru TEMA)
• Sponsorlar aracılığıyla çeşitli aktiviteler düzenlemek ve bu aktivitelerde broşür, afiş, pankart vb. yaptırılmasını sağlamak.

TEŞKİLATLANMA BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ

1. İl Temsilcileri ve ilçe Gönüllü Sorumluları ile ilgili faaliyetler
2. Yavru TEMA teşkilatı çalışmaları
3. Genç TEMA teşkilatı çalışmaları
4. Mezun TEMA teşkilatı çalışmaları
5. Gönüllülük faaliyetleri

MEVCUT DURUMUMUZ

• 75 il, 400 ilçe ve köyde TEMA teşkilatı
• 700 ilköğretim okulunda Yavru TEMA teşkilatı
• 56 il ve KKTC’de olmak üzere toplam 74 üniversitede Genç TEMA teşkilatı
• 34 ilde Mezun TEMA teşkilatı
• 395.000 kayıtlı gönüllü

İL TEMSİLCİLERİ VE İLÇE GÖNÜLLÜ SORUMLULARINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

A. Koordinasyon Faaliyetleri

Strateji Belirleme ve Koordinasyon Toplantıları
Temsilcilikler Arası Gözlem Ziyaretleri
Temsilcilik Saha Ziyaretleri
Temsilciler Danışma Kurulu

B. Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Aday Uyum Eğitimleri
Kongre veya Eğitim Günleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri

C. İletişim Faaliyetleri

E-posta, SMS, Telefon, Faks ve Kargo

2009 Yılı Türkiye Genelinde Toplantı, Eğitim, Etkinlik ve Ziyaretlerimiz

• 11.03.2009 Yavru TEMA Günü / Türkiye Geneli Tüm İller
• 14-15.03.2009 Temsilcilikler Arası Gözlem Ziyaretleri / Mersin, Ordu, Erzurum
• 30.03.2009 – 04.04.2009 1. Dönem Saha Ziyaretleri / Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın
• 23-24.04.2009 Yavru TEMA Şenliği / Konya
• 02-03.05.2009 Genç TEMA Eğitim Günleri / Denizli
• 30-31.05.2009 Temsilciler Eğitim Günleri / Isparta
• 05.06.2009 Dünya Çevre Günü / Türkiye Geneli Tüm İller
• 17.06.2009 Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü / Türkiye Geneli Tüm İller
• 05-10.07.2009 Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Temsilci ve Gönüllü Sorumlular Dönemi / Bolu – Göynük
• 19-24.07.2009 Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Genç TEMA Dönemi / Bolu – Göynük
• 02-07.08.2009 Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı Yavru TEMA Dönemi / Bolu – Göynük
• 05-06.09.2009 Uyum Eğitimi / Genel Merkez İstanbul
• 03-04.10.2009 Temsilciler Danışma Kurulu Toplantısı / İstanbul
• 06-10.10.2009 2. Dönem Saha Ziyaretleri / Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak
• 17-18.10.2009 Temsilciler Strateji Belirleme ve Koordinasyon Toplantısı / İzmir – Urla
• 07-08.11.2009 Genç TEMA Başkanlar Toplantısı / Eskişehir
• 14-15.11.2009 Mezun TEMA Vizyon Toplantısı / Tarsus
• 16-22.11.2009 Erozyonla Mücadele Haftası / Türkiye Geneli Tüm İller
• 2010 Yılı Temsilciler Saha Ziyaretleri / Eskişehir, Konya, Afyon, Bilecik
• 07-09 MAYIS 2010 Genç TEMA GDO Kongresi / Manavgat
• 20-22 NİSAN 2010 Yavru TEMA Şenliği / Ankara
• 29-30 Mayıs 2010 Temsilciler Ve Gönüllü Sorumlular Toplantısı / Karaman

Temsilciler İle İlgili Önemli Bilgiler

• İlk Temsilcimiz Fevzi ÇOŞGUN – Tavşanlı /1993
• TEMA Temsilcilerinin sayısı: 75
• 1.TEMA Temsilciler Kurultayı – Konya / Mayıs 2004
• 2.TEMA Temsilciler Kurultayı – Afyonkarahisar / Haziran 2005
• Temsilciler Toplantısı – Gemlik / 16-17 Eylül 2006
• Temsilciler ve Gönüllü Sorumlular Toplantısı – Erzurum / Nisan 2007
• Strateji Belirleme ve Koordinasyon Toplantısı – Fethiye / Ekim 2007
• Kişisel Gelişim Eğitimi – Adana / Şubat 2008
• Temsilci ve Gönüllü Sorumlular “Toprak” Kongresi – Manavgat / Mayıs 2008

Mezun TEMA Çalışmaları

Mezun TEMA Nedir ? :

Mezun TEMA, topraklarını kaybetmek istemeyen, Türkiye’nin doğal varlıklarının tükenmemesi için çalışan Genç TEMA’dan yetişen TEMA gönüllülerinin TEMA teşkilatlanması içindeki adıdır.

Üniversite döneminde Genç TEMA Teşkilatı yapısı içinde görev alan kişilerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışmalarını iş yerlerinde devam edebilmeleri amacı ile ilk 2004 yılında oluşturulmaya başlanmıştır.

Mezun TEMA Çalışma Yapısı :

34 ilde aktif olarak Mezun TEMA çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Her il yıl içerisinde belirlenen faaliyet programındaki ana başlıklara bağlı kalarak kendi projelerini oluşturur ve bunun uygulanmasını sağlar. Çalışma dönemleri Eylül- Haziran aylarını kapsar ve her sene Haziran ayında belirlenen bir ilde diğer şehirlerden gelen katılımcılar ile birlikte Mezun TEMA Genel Kongresi yapılır, geçmiş çalışmalar değerlendirilirken, gelecek çalışma planı oluşturulur. Bu yılda 14-15 kasım 2009 da Tarsus’ da Mezun TEMA Koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.

Mezun TEMA’nın Amacı :

Mezun TEMA Gönüllülerinin, çalıştıkları firmalarda kurumsal çalışmalar yapması, kurumlar da ki çalışanlara çevre, erozyon, küresel ısınma vb. konusunda eğitimlerin verilmesini sağlamak, ( Ayrıca bu eğitimlerin okullarda da verilmesini sağlamak.)
Çevreyi korumaya yönelik uygulanabilir projeler geliştirmek ve bunları firma sponsorlukları ile gerçekleştirmek,
Genç TEMA ekibinin çalışmalarına ve ayrıca iş yaşamına atılmalarına hazırlanmaları için yardımcı olmak,
Sosyal içerikli faaliyetler düzenlemek, stant çalışmalarına katılmak.

Mezun TEMA Teşkilatı Neler Yapar ? :

• TEMA Vakfının vizyonu ve misyonu doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak,
• Mezunlar Grubu Gönüllüleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
• TEMA Vakfı çalışmaları ve teşkilatlarına maddi ve manevi destek olmak,
• TEMA Vakfının İl Temsilciliği ve İlçe Gönüllü Sorumlularının Temsilcilerinin görevlendirilmesi için gerekli kişilerin bulunmasına yardımcı olmak,
• İllerde İl Temsilcilerine, İlçelerde Gönüllü Sorumlular ile koordineli olarak çalışmaları yürütmek.
• Bulundukları kurumlarda, Kurum Temsilciliği yapmak

Genç TEMA Çalışmaları

Genç TEMA Nedir?
Genç TEMA, TEMA Vakfı’nın “toplumsal barışın topraktan geleceğine inanan” lise ve üniversite öğrencisi gönüllülerinden oluşan teşkilatıdır.
2000 yılında kurulan Genç TEMA, şu anda Türkiye’nin 56 ilinde ve KKTC’de toplam 74 üniversitede öğrenci kulübü veya topluluğu olarak teşkilatlanmış durumdadır.
Liselerdeki teşkilatlanma çalışmalarına da 2006-2007 öğretim yılında başlanmıştır.
Genç TEMA’nın Amacı
Türkiye çapında Lise ve Üniversite öğrencilerinin çevresel tehditler ve erozyonun tehlikeleri konusunda bilinç kazanmaları, aktif olarak TEMA faaliyet ve projelerine katılmalarını sağlamaktır. Genç TEMA, Türkiye’deki üniversitelerde ve belirlenen pilot liselerde faaliyet yürütmektedir, bunun sonucunda ulusal düzeyde bir gençlik hareketi ortaya çıkmaktadır. Gönüllü çalışma içinde yer alan öğrencilerin yetişkinliklerinde de erozyon ve çevre sorunları konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları ve bu bilinci yaymaları hedeflenmektedir.
Genç TEMA üniversitelerde, kulüp veya öğrenci topluluğu şeklinde bir oluşum göstermektedir. Çalışmalara katılmaya gönüllü öğrenciler bir araya gelip, bir danışman öğretim görevlisinin de desteğini alarak, Genç TEMA yönergesi doğrultusunda kulüp veya öğrenci topluluğu kurmaktadır. Kurulan öğrenci topluluğu, üniversite yönetiminin de onayını ve desteğini alarak, başta üniversitenin bağlı bulunduğu ildeki TEMA Temsilciliği ile olmak üzere, TEMA Vakıf Merkezi ile de koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. KKTC’deki üniversitelerimiz TEMA Vakıf Merkezi ile koordineli çalışabilirler.

Genç TEMA Teşkilatı Neler Yapar ?
• Lise ve Üniversitelerde Stand / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Genç TEMA’yı tanıtma ve katılmaya çağırma
• Sohbet Toplantıları
• Seminer – panel düzenleme (bilinçlendirme çalışmaları)
• Fidan dikim kampanyaları
• İlköğretim ve liselere eğitimler verme
• İldeki TEMA Temsilciliği’nin çalışmalarına destek verme
• TEMA Vakfı kampanyalarını duyurma
• Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme
• Doğa gezileri düzenleme
• Ulusal ve Uluslar arası Projeler
• Genç TEMA Ulusal Toplantıları’na ve TEMA Doğa Erozyon Eğitim Kamplarına katılma
• Konser Organizasyonu
• Koordinasyon Toplantıları
• TEMA Vakfı’na gönüllü kaydı yapma
Bu faaliyetler, gönüllü öğrencilerin yapmak istedikleri çalışmalar doğrultusunda da zenginleşmektedir.
Gerçekleşen Genç TEMA Ulusal Toplantıları
• I. Genç TEMA Başkanlar Toplantısı, 2004 / K.K.T.C – Lefke
• II. Genç TEMA Başkanlar Toplantısı, 2005 / K.K.T.C. – Lefkoşa
• III. Genç TEMA Başkanları Planlama ve Strateji Toplantısı, 2006 / Erzurum
• I. Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 2002 / İstanbul
• II. Genç TEMA Koordinasyon toplantısı, 2003 / İstanbul
• III. Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 2004 / İstanbul
• IV. Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 2005 / Adana
• I. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi 2006 / Ankara (Konu: Türkiye’de Su ve Sulak Alanlar Sorunu)
• II. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi, 2007 / Antalya – Kemer (Konu: Toprak Kirliliği ve Anıt Ağaçlar)
• III. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi, 2008 / İstanbul (Konu: Yenilenebilir Enerji)
• 2009 Genç TEMA Eğitim Günleri / Denizli
• 07-09 MAYIS 2010 Genç TEMA GDO Kongresi / Manavgat

Yavru TEMA Çalışmaları

Yavru TEMA Nedir?
TEMA Vakfı’nın ilköğretim okullarında Yavru TEMA adı altında yürüttüğü çalışmaların tümüdür.
Yavru TEMA’nın Amacı:
İlköğretim okullarında kurulan Yavru TEMA teşkilatları aracılığı ile çocuklarda çevreye ve doğal varlıkların korunmasına dair bilinç geliştirmek; erozyon tehlikesinin farkında, toprağın önemini kavrayan dolayısıyla erozyonla ve çölleşme ile mücadele eden; içinde yaşadıkları çevreye karşı duyarlı ve çözüm üreten nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yavru TEMA çalışması ile çeşitli eğitim ve faaliyetlerden oluşan bir yıllık program izlenmektedir. Bu yol ile ilköğretim öğrencileri erozyonla mücadele, doğal varlıkların korunması ve çevre konularında önce bilgilendirilmekte, ardından çeşitli etkinliklerle bu farkındalığın somut davranışa dönüşmesi hedeflenmektedir.

Yavru TEMA, talep eden ilköğretim okulları ile görüşülerek bu çalışmanın tanıtılması ile başlar. Okullarda erozyon ve çevre eğitimlerinin verilmesi, meşe palamudu tohumları toplanması ve yetiştirilmesi, fidan dikimi, çevre gezileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile çevre sorunlarının ele alınması, doğa ve erozyon eğitim kampının içinde yer aldığı faaliyetlerden oluşur. Bunun yanı sıra okullarda belgesel filmler izlenir, gönüllülük çalışmaları yürütülür, atık yönetimine dair çalışmalar, çevre temizliği yapılır; resim, kompozisyon, şiir yarışmaları, gösteriler düzenlenir.
Gerçekleşen Yavru TEMA Ulusal Toplantıları
• Ulusal Yavru TEMA Kurultayı / Mayıs 2005 – Ankara (Konu : Küresel İklim Değişiklikleri, Sebepler, Sonuçları, Çözüm Önerileri)
• Uluslararası Yavru TEMA Kurultayı / Nisan 2006- Antalya (Konu : Küresel İklim Değişiklikleri, Sebepler, Sonuçları, Çözüm Önerileri)
• Yavru TEMA Şenliği / Nisan 2007 – Balıkesir (Konu :Yakın Çevremizdeki Güncel Çevre Problemleri ve Çözüm Önerileri)
• Yavru TEMA Şenliği / Nisan 2008 – Ankara TBMM (Konu : Türkiye’nin Çevre Sorunlarının Çocuk Gözüyle Milletvekillerine Yansıtılması ve Bu Amaçla Yapılan Kolaj Çalışmalarının Meclis Bahçesinde Sergilenmesi)
• 5. Ulusal Yavru TEMA Şenliği / Nisan 2009 – Konya ( Konu: Su ve Sulak Alanlar )
• 20-22 NİSAN 2010 Yavru TEMA Şenliği / Ankara

Yavru TEMA Çalışmalarına katılmak için,
• Bulunduğunuz il veya ilçedeki TEMA Temsilcilikleri ile bağlantıya geçerek bilgi alınız. Okul idaresinin onayının ardından Yavru TEMA takımı ve gönüllü bir danışman öğretmenden oluşan takım şemasını TEMA temsilciliklerine ulaştırarak yıllık çalışma programını uygulamaya başlayabilirsiniz.

Kendi geleceklerini, kendileri kurtarmak zorunda kalan çocuklarımıza, bu mücadelelerinde yol göstermek amacıyla kurulan Yavru TEMA Teşkilatımız, onları bu yolda teşvik edici olabilmek için, tüm sınıf TEMA gönüllüsü olduğunda, sınıflarının kapısına yapıştırılmak üzere, “Bu Sınıf TEMA Gönüllüsüdür” yazılı bir Yeşil Yaprak hediye etmektedir.

Gönüllülük Çalışmaları

TEMA’nın kamuyu oluşturulmasına yönelik diğer bir çalışması da Gönüllü kaydı yapmaktır. Gönüllüler TEMA’nın birçok faaliyetlerinde ülke genelinde aktif destek vermektedir. TEMA Vakfının kayıtlı Gönüllü sayısı 01 Haziran 2010 tarihi itibarı ile 395.000’e ulaşmıştır. Gönüllülerimizle çeşitli dönemlerde motivasyon toplantıları düzenlemekte olup faaliyetler konusunda bilgiler kendilerine anlatılmakta ve onların da görüşleri alınmaktadır.

01.01.2010 tarihinden itibaren TEMA Vakfına gönüllü kaydı yaptıran herkese gönüllü kartının yanında rozet de verilmektedir.

tema etkinlikleri, tema vakfinin etkinlikleri, tema vakfinin etkinlikleri nedir, tema vakfinin etkinlikleri nelerdir, temanin etkinlikleri,