Sponsorlu Bağlantılar

TEMA Vakfı temelde ülkemizde erozyonla mücadeleye yönelik çalışmalar yapar. Bu amaçla: Okullarda erozyon ve çevre eğitimlerinin verilmesi, meşe palamudu tohumları toplanması ve yetiştirilmesi, fidan dikimi, çevre gezileri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile çevre sorunlarının ele alınması, doğa ve erozyon eğitim kampının içinde yer aldığı faaliyetlerden

 • Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
 • Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek
 • Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek
 • Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek
 • Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek
 • Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvenceye almak
 • Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak
 • Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak
 • Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesiTEMA Vakfının Hedefleri

  TEMA’nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır.

  TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

  TEMA Vakfı, toprak erozyonu nedeniyle hızla yok olan tarım alanlarının ve meraların verimliliğinin arttırıldığı koşulda, kırdan kente göçün önlenebileceğine inanmaktadır.

  TEMA Vakfı’nın etkinlikleri şunlardır:

  1. Ağaçlandırma
  2. Kırsal kalkınma
  3. Yasal çalışmalar
  4. Eğitim çalışmaları
  5. Uluslararası çalışmalar
  6. Teşkilat çalışmaları

 • TEMA VAKFI ARICILIK ÇALIŞMALARI

  Artvin Borçka � Camili Doğal Varlıkları Koruma Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi

  Havzanın Sosyal ve Ekonomik Yapısı

  Geleneksel Arıcılık

  Havzanın İzolasyonunun Sağlanması

  Uygulanan Entegre Proje

  Havzadaki Kolonilerin Özelliklerinin Belirlenmesi

  Ahmet İnci’nin Tespitleri

  Diğer Bilimsel Çalışmalar

  Seleksiyon Çalışmaları

  Koloni Verimlerinde Varyasyon Var, En Önemli Sebebi Genetik Nedenler.

  Suni Dölleme Çalışmaları

  Suni Döllenmiş Ana Arıların Kullanılması

  Gençlerin Ana Arı Üretimi İçin Eğitilmeleri

  Organizasyon

  Avrupa Birliği Kaynakları İle Arıcılık Eğitiminin Genişletilmesi

  Ana Arı Üretimi ve Sağlanan Gelir

  Organik Bal Üretimi ve Sağlanan Gelir

  Kafkas Arısı Çalıştayı

  Posof�ta Yapılan Çalışmalar

  Adıyaman�da Yapılan Çalışmalar

  Çam Pamuklu Koşnili Çalıştayı

  Kaçkar Projesi

  Arıcıların Kendi Ana Arılarını Üretmeleri Çalışmaları

  TEMA Vakfı BTC, TEMARI A.Ş Macahel Arıcılık A.Ş. Organik Bal üretim Projesi

  TEMA Vakfı�nın Çalıştığı Arıcılarda Koloni Ölümleri Olmamaktadır.

  TEMA Vakfı Yayınları

  Yayın No 1: Orman Ormansızlaşma Toprak ve Erozyon
  Orman Yük. Müh. Turhan Günay. (Detay Bilgi)

  Yayın No 2: Yokettiğimiz Ormanlarımız Kaybolan Fonksiyonel Değerler ve Zamanımızın Orman Ölümleri
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 3 : Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Ormansızlaşma ve Sonuçları
  Orman Yük. Müh. İsmet Erdoğan. (Detay Bilgi)

  Yayın No 4: Dünyanın Durumu 93
  Lester Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 6: Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü ( Türkçe-Almanca-İngilizce )
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 8: Ormanların Korunması İçin Endüstriyel Plantasyonun Önemi
  Orman Yük. Müh. Dr. Ali Sencer Birler. (Detay Bilgi)

  Yayın No 9: Gerçekçi Yaklaşım “Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması” nın Basit Metni
  Geoffrey Lean ( Çeviri:Yaman Köseoğlu). (Detay Bilgi)

  Yayın No 10: Dünyanın Durumu 94
  Lester Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 11: İslam ve Kur’an’da Ağaç, Yeşil ve Toprak
  Orman Yük. Müh. Turhan Günay. (Detay Bilgi)

  Yayın No 12: Enerjide Arayışlar
  Cristopher Flavin ve Nicholas Lenssen. (Detay Bilgi)

  Yayın No 13: Dünyanın Durumu 95
  Lester Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 14: Toprak Kirliliği Erozyon ve Çevreye Verdiği Zararlar
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 15: Biyoçeşitlilik Önemi ve Korunması
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 16: Türkiye’de Rüzgar Erozyonu Ve Çölleşme Sorunu
  Prof. Dr. Bahri Çevik. (Detay Bilgi)

  Yayın No 17: Türkiye Tarım Arazilerinde Erozyon Sorunu Ve Alınması Gerekli Önlemler
  Prof. Dr. Bahri Çevik. (Detay Bilgi)

  Yayın No 18: O Bizim Son Umudumuz
  Serhat Taşpınar. (Detay Bilgi)

  Yayın No 19: Dünyanın Durumu 97
  Lester Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 20: Yaprağın Dili
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 21: Meşe ve Meşe Ağaçlandırması
  Ali Erhan Özer. (Detay Bilgi)

  Yayın No 22: Toprağın 7000 Yıllık Öyküsü
  W. C. Lowdermilk. (Detay Bilgi)

  Yayın No 23: Dünyanın Durumu 98
  Lester Brown ve Worldwactch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 25: Çevre Sorunları Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız
  Prof. Dr. Kâni Işık. (Detay Bilgi)

  Yayın No 26: Erozyonla Mücadele (Tema Eğitim Semineri Notları)
  Düzenleme: Tema Vakfı Eğitim Bölümü. 8 Yazar, 13 Konu. (Detay Bilgi)

  Yayın No 27: Dünyanın Durumu 99
  Lester Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 28: Orman ve Biz
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 29: Saf Kafkas Ana Arılar Arıcıların Hizmetinde
  TEMA Vakfı Broşürü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 30: Toprak Tuzlulaşması
  Prof. Dr. Ural Dinç, Prof. Dr. Yıldırım Kumova, Prof. Dr. Metin Bahtiyar, Prof. Dr. Bahri Çevik, Doç. Dr. Mehmet Ali Çullu, Dr. İdris Bahçeci, Dr. Naili Özer, Zir. Yük. Müh. Mustafa Yanar. (Detay Bilgi)

  Yayın No 31: Toprak İle Söyleşi
  Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 32: Dünyanın Durumu 2000
  Lester Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 33: Ağaçlandırmalarda Tür Seçimi, Tohum Ekimi ve Fidan Dikiminin Pratik Esasları
  Prof. Dr. Suad Y. Ürgenç – Prof. Dr. Necmettin Çepel. (Detay Bilgi)

  Yayın No 34: Yeryüzü Gezgini
  Mark Hertsgaard. (Detay Bilgi)

  Yayın No 35: Dünyanın Durumu 2001
  Lester R. Brown ve Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 36: Saf Kafkas Ana Arılar Arıcıların Hizmetinde
  Zir.Yük.Müh. Ahmet İnci. TEMA Vakfı Broşürü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 37: Dünyanın Durumu 2002
  Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 38: Toprağın Başı Dertte
  A.Nihat Gökyiğit. (Detay Bilgi)

  Yayın No 39: Ağaçlar
  Tuğrul Mataracı. (Detay Bilgi)

  Yayın No 40: Dünyanın Durumu 2003
  Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 41: Finlandiya Ormancılığı İçin Yeni Çevre Programı
  Çeviri: Prof. Dr. Ertuğrul Görcelioğlu. (Detay Bilgi)

  Yayın No 42: Eko Ekonomi
  Yazarı: Lester R. BROWN
  Çeviri: A.Yeşim Erkan. (Detay Bilgi)

  Yayın No 43: Ceviz Çalıştayı
  Dr. Veli Erdoğan, Orm.Y. Müh. Ramazan Topak, Dr. Yaşar Erbil, Prof. Dr. Yaşar Akça, Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Zir. Y. Müh. Lokman Avşar, Prof. Dr. Ramazan Kantay. (Detay Bilgi)

  Yayın No 44: Dünyanın Durumu 2004
  Worldwatch Enstitüsü Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 45: Dünyanın Durumu 2005
  Worldwatch Enstitüsü Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 46: Türkiye İçin Tarım Sempozyumu
  Zir. Y. Müh. Mahir Gürbüz. (Detay Bilgi)

  Yayın No 47: Türkiye İçin Tarım
  Zir. Y. Müh. Mahir Gürbüz. (Detay Bilgi)

  Yayın No 48: TEMA Vakfı Arıcılık Çalışmaları
  Zir. Y. Müh. Ahmet İnci. (Detay Bilgi)

  Yayın No 49: Doğa İle Barışık Bir Kalkınma Uğraşısıı
  Doç Dr. Bülent Gülçubuk. (Detay Bilgi)

  Yayın No 50: Dünyanın Durumu 2006
  Worldwatch Uzmanları. (Detay Bilgi)

  Yayın No 51: Erozyon, Doğa ve Çevre
  Düzenleme: Tema Vakfı Eğitim Bölümü. 8 Yazar, 18 Konu. (Detay Bilgi)

  Yayın No 52: Kuraklık ve Türkiye Tarımı
  Düzenleme: Tema Vakfı. (Detay Bilgi)

  Yayın No 53: Dünyanın Durumu 2007
  Düzenleme: Tema Vakfı. (Detay Bilgi)

  TEMA Vakfı Çocuk Yayınları

  Yayın No 1: Cennet Ülke
  M. Sevil İrengü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 2: Meşe Ağaçı İle Çobanın Hikayesi
  Mehmet Sadık Demirsoy. (Detay Bilgi)

  Yayın No 3: Küçük Taş Parçası
  Nur İçözü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 4: Dişlek İle Çıtır Hanım
  Nur İçözü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 5: Tatile Gidiyoruz
  Nur İçözü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 6: En Güzel Çiçek Yarışması
  Nur İçözü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 7: Tospik Kaplumbağa
  Nur İçözü. (Detay Bilgi)

  Yayın No 8: Ormanda Gece
  Nazire Kutsal. (Detay Bilgi)

  Yayın No 9: Sonbaharda Geyikler
  Nazire Kutsal. (Detay Bilgi)

  Yayın No 10: Selin Ve Sihirli Kelebek
  Nazire Kutsal. (Detay Bilgi)

  Yayın No 11: Sevimli Tombul Palamutlar
  Nazire Kutsal. (Detay Bilgi)

  Yayın No 12: Küçük Su Perisi
  Gülten Eraslan. (Detay Bilgi)

  TEMA Vakfı Tubitak Yayınları

  Sıra No 1: Çocuklar ve Gündem 21

  21. Yüzyıla Doğru Kalkınma ve Çevre Konulu Dünya Zirvesi’nde Ele Alınan UNICEF Konularına İlişkin Rehber. (Detay Bilgi)

  Sıra No 2: Dünya Ekonomisinde Sessiz Kriz – Toprak Erozyonu
  Lester R. Brown, Edward C. Wolf. (Detay Bilgi)

  Sıra No 3: Dünyanın Durumu 96
  Lester R. Brown, Christopher Flavin, Hilary French. (Detay Bilgi)

  Sıra No 4: Gezegenimizin Kurtarılması
  Lester Brown, Christopher Flavın, Sandra Postel. (Detay Bilgi)

  Sıra No 5: Ne Kadarı Yeterli?
  Alan Thein Durnıng. (Detay Bilgi)

  Sıra No 6: Yarını Düşünmek
  Lester R. Brown – Hal Kane. (Detay Bilgi)

  Sıra No 7: Son Vaha
  Sandra Postel. (Detay Bilgi)

  TEMA Vakfı T. İş Bankası Yayınları

  Yayın No 1: Dünyayı Nasıl Tükettik?
  Yazarı: Lester R. BROWN. (Detay Bilgi)