Sponsorlu Bağlantılar

…….
SAYIN HAK?ML???’NE

…….
DOSYA NO :…….

Sponsorlu Bağlantılar

TEMY?ZDEN FERAGAT
EDEN DAVACI :…….

VEK?L? :…….

…….

DAVALI :…….

VEK?L? :…….

…….

KONU : Temyizden Feragat Beyan?m?zd?r.

AÇIKLAMALAR :
1-Mahkemenizde ……. Esas no ile görülen ve ……. tarihinde ……. Karar numaras? ile karara ba?lanan davam?z? temyiz etmeyece?iz.

2-Temyiz hakk?m?zdan feragat ediyoruz.

?STEM SONUCU :
Temyiz hakk?m?zdan feragat etti?imizden, karara kesinle?me ?erhi verilmesini ve talep ederiz.

DAVACI VEK?L?
…….