Sponsorlu Bağlantılar

Konu ile alakalı etiketler: türkiyenin ithal ettiği ürünler, ithalat ürünleri, türkiyenin ihraç ettiği ürünler, ithal edilen ürünler, ithal ürünler, türkiyenin ithal ve ihraç ettiği ürünler, ithal ve ihraç ettiğimiz ürünler, ithal ürünlerimiz, türkiyeye ithal edilen ürünler, türkiyenin ithalat ettiği ürünler, türkiyenin ithalat ürünleri, türkiyenin ithalat ve ihracat ürünleri, türkiyede ithal edilen ürünler, türkiye ithalat ürünleri, ithal ürünleri, ithalat ürünlerimiz, türkiyenin ihraç ve ithal ettiği ürünler, türkiyenin ithal ettiği ürünler nelerdir, türkiyenin ithal ürünleri, türkiyede ithalat, en çok ithal edilen ürünler, ithal ettiğimiz ürünler nelerdir, türkiyenin ihracat ürünleri, türkiyenin en çok ithal ettiği ürünler, ithalat ürünleri nelerdir

Ülkemize ithal edilen başlıca ürünler:

Ham petrol,

Çeşitli makineler ve kimyasal maddeler,

Motorlu taşıtlar,

Kahve,

Kakao,

Baharat

Perfomans ödevi: Yakın çeverede bulunan 5 tane ithal ürünün hangi ülkelerden geldiğini belirleyiniz ve aynı şekilde 5 ürünün hangi ülkelere ihraç edildiğini belirleyiniz

* her bir ürün farklı bir alanda olmasına dikkat ediniz.Örneğin, ulaşım , gıda, giyimi

* bu ürünlerin hangi ülkelerden geldiğini hangi ülkelere gönderildiğini araştırınız

* Bu ülkelerin tercih edilme nedenlerinin neler olabileceğini belirleyiniz

* bu ürünlerin dünyanın diğer ülkelerinde bulunup bulunmayacağını nedenleri ile birlikte açıklayınız

Başlıca İthal Ürünlerimiz

Fabrika kurmaya yarayan aletler, ham petrol, ilaç ve kimyasal maddeler, elektronik araçlar, motorlu araçlar, silah, optik araçlar, tropikal ürünler (muz, kahve, hurma, pirinç)

TÜRKİYE’DE İTHALAT VE İHRACAT

Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

1. İç Ticaret

Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.

Türkiye’de Dış Ticaret

Türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. Bunda etkili olan faktörler şunlardır:

•  Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı

•  Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması

•  Nüfusun dengesiz dağılımı

•  Hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi

Ülkemizde bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmışlardır. Bunlar, İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, GaziAntep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerde ticaretin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmalarının büyük etkisi olmuştur.

İhracat (Dış satım): Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlardır.

İthalat (Dış alım): Bir ülkenin başka ülkelerden aldığı mallara denir.

2. Dış Ticaret

Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret hacmi fazla, gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Yine, gelişmiş ülkelerde ihracat, genelde ithalattan daha fazladır. Bu ülkeler dışarıdan daha çok hammadde alıp dışarıya işlenmiş sanayi ürünleri satarlar. Az gelişmiş ülkeler ise dışardan daha çok işlenmiş sanayi ürünleri alıp, dışarıya tarım ürünleri veya ham maddeler satarlar.

Türkiye’de Dış Ticaret

Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok az olan dış ticaret hacmi, artan nüfus ve canlanan ekonomiye bağlı olarak artış göstermiştir.

1980’li yıllara kadar Türkiye’de,

•  Dış ticaret hacmi düşük, ihracatta tarım ve maden ürünleri, ithalatta ise daha çok işlenmiş sanayi ürünleri önemliydi.

•  1980’li yıllardan sonra, dış ticaret hacmi arttı. İhracatta sanayi ürünlerinin payı % 90 lara çıktı. İthalatta ise fabrika kuracak aletlerin, yatırım mallarının ve hammaddelerin oranı artmıştır.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz

•  Tarım ürünleri (Pamuk, fındık, tütün, baklagiller, kuru ve yaş meyveler)

•  Dokuma ve tekstil ürünleri

•  Hayvan ve hayvansal ürünler (Deri, yumurta, yün, tiftik)

•  Bitkisel yağlar

•  Bazı dayanıklı tüketim malları (Televizyon, buzdolabı, vs.)

•  İpekli dokuma ve giyim eşyaları

•  Mobilya, çimento, cam ve seramik ürünleri

•  Madenler (krom, bakır, cıva, demir, bor, tuz)

Başlıca İthal Ürünlerimiz

Fabrika kurmaya yarayan aletler, ham petrol, ilaç ve kimyasal maddeler, elektronik araçlar, motorlu araçlar, silah, optik araçlar, tropikal ürünler (muz, kahve, hurma, pirinç)

Dış ticaretimizde önemli ülkeler

Almanya, İtalya, ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Japonya, İran, Suudi Arabistan ve son yıllarda Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleri (Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan)

Ülkemizde son yıllarda uygulanmak istenen diğer bir ticaret şekli de serbest ticarettir. Serbest ticarette ülkeler ürettikleri çeşitli malları, belli yerlerde kurulacak pazarlarda gümrük vergisi ödemeden pazarlamaktadır.

Ülkemizde serbest ticaret bölgesi olarak şu anda İstanbul, Mersin, İzmir, İskenderun, Antalya ve Trabzon illeri belirlenmiştir.