Sponsorlu Bağlantılar

Dünya yuvarlak oldu?u için uza?a bakt???m?zda resimde de görüldü?ü gibi gökyüzüyle yeryüzü birle?iyormu? gibi görünür. Birle?menin oldu?u çizgiye ufuk çizgisi denir.