Sponsorlu Bağlantılar

http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20101004013923_appletv.jpgBeklenen Apple harikas? hakk?nda Steve Jobs’un anlatmad??? baz? ?eyleri sizler için ara?t?rd?k…

Apple’?n yeni Apple TV isimli ürünü asl?nda Steve Jobs’un tan?t?mda anlatt???ndan çok daha fazla özelli?e sahip.

Apple TV her?eyden önce iPhone, iPad ve iPod Touch gibi ürünlerde de kullan?lan iOS i?letim sistemine sahip. Üstelik bu yaz?l?m çoktan jailbreak i?lemiyle aç?k hale getirilmi? olabilir. Bunun da haricinde baz? gizli yaz?l?mlar?n Apple TV üzerindeki medyalar?, di?er iOS cihazlar?na aktarmas? mümkün olabilir.

Apple’?n plan? televizyon endüstrisini sarsmak. Y?llard?r ortalama ba?ar? elde eden bu ürün art?k kabu?undan ç?karak ileriye do?ru büyük bir at?l?m yapacak.

Jobs bunu asla söylemeyecek

Apple’?n gerçekten çok h?rsl? oldu?unu ortaya ç?kartan özelliklerden birisi AirPlay.

iOS ve üçüncü parti uygulama deste?i sayesinde AirPlay devreye giriyor. Cep telefonu, iPod ve iPad’in kendi içerisindeki medya oynat?c?dan ald??? videoyu, foto?raflar? ekrana verecek. Üçüncü parti uygulamalar ile streaming media görüntülenecek.

iOS kullanmas?n?n bir di?er getirisi de Apple App Store’a ba?lanma ihtimali oluy?r. ?imdilik böyle bir özellik duyurulmam?? olsa da ihtimal yüksek. Üstelik bu olursa jailbreak ile daha da geni? uygulama deste?i mümkün olabilir. Bu da elbette Steve Jobs’un asla söylemeyece?i ?eylerden birisi oluyor.

CHIP Online