Sponsorlu Bağlantılar

 

Yozgat Anadolu,Anadolu Ö?retmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve di?er Yozgat ilinde yer alan bütün liselerin 2010 Eylül ay?nda Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan resmî olarak verilen taban ve tavan puanlar? a?a??dad?r. Bu puanlar 2010 SBS Lise 1. yerle?tirmeleri sonucunda elde edilmi? olup 2011 y?l?nda bir liseye yerle?mek için SBS’ye giren ö?rencilerin bu puanlar? göz önünde bulundurmas? gerekmektedir. ??te Yozgat Liselerinin 2010-2011 Y?l? Taban Puanlar?:

Sponsorlu Bağlantılar

: Amerika Birle?ik Devletleri, en az lise mezunu 50 Bin ??çi Alacak.Maa?lar en az 3 Bin Dolar.Ayr?nt?lar ve Ba?vuru Formu ?çin T?klay?n

?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat ?ehitler Fen Lisesi 104 467,952 491,848 2,01
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Lisesi 150 387,020 414,462 19,22
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi 120 367,102 410,134 25,77
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Anadolu Lisesi 120 414,818 454,213 11,62
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Serpil Akda? Anadolu Lisesi 150 290,829 387,687 58,93
YOZGAT YOZGAT MERKEZ ?stiklal Anadolu Lisesi 150 299,175 378,624 54,88
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Sürmeli Anadolu Lisesi 60 289,747 388,009 59,46
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 326,051 368,143 42,28
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 311,505 358,337 49,00
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 293,815 369,913 57,50
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 60 279,458 335,529 64,43
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 282,445 332,169 62,99
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 279,586 311,994 64,37
YOZGAT YOZGAT MERKEZ K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 304,543 362,695 52,30
YOZGAT YOZGAT MERKEZ K?z Teknik ve Meslek Lisesi 30 332,874 389,795 39,26
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Ticaret Meslek Lisesi 30 326,558 374,789 42,05
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 120 296,006 366,147 56,43
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi e-okul 120 277,931 353,329 65,18
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Erdo?an Akda? Anadolu Ö?retmen Lisesi 90 448,933 467,808 4,68
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Yozgat Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 306,056 383,565 51,57
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Sa?l?k Meslek Lisesi 24 389,573 406,035 18,44
YOZGAT YOZGAT MERKEZ Atatürk Sa?l?k Meslek Lisesi 48 394,275 425,666 17,07
YOZGAT AKDAGMADENI Akda?madeni 75.Y?l Milli Piyango Anadolu Lisesi 60 368,904 405,021 25,14
YOZGAT AKDAGMADENI Akda?madeni Anadolu Lisesi 120 339,721 393,271 36,32
YOZGAT AKDAGMADENI Akda?madeni Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 304,770 336,225 52,19
YOZGAT AKDAGMADENI Akda?madeni Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 405,458 454,620 13,97
YOZGAT BOGAZLIYAN Bo?azl?yan Anadolu Lisesi 90 359,572 434,151 28,50
YOZGAT BOGAZLIYAN Bo?azl?yan Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi 150 315,397 383,737 47,15
YOZGAT BOGAZLIYAN Cemil Çiçek Sa?l?k Meslek Lisesi 24 374,451 384,719 23,24
YOZGAT BOGAZLIYAN Cemil Çiçek Sa?l?k Meslek Lisesi 24 379,179 395,244 21,69
YOZGAT ÇAYIRALAN Çay?ralan Anadolu Lisesi 60 337,282 389,509 37,37
YOZGAT ÇAYIRALAN Çay?ralan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 295,231 335,605 56,81
YOZGAT ÇEKEREK Çekerek Anadolu Lisesi 60 349,552 417,457 32,30
YOZGAT ÇEKEREK Çekerek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 30 287,475 343,469 60,55
YOZGAT SARIKAYA Yunus Emre Anadolu Lisesi 120 284,749 389,225 61,87
YOZGAT SARIKAYA Sar?kaya Anadolu Lisesi 60 357,831 402,542 29,13
YOZGAT SARIKAYA Sar?kaya Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 390,666 427,834 18,12
YOZGAT SORGUN Sorgun Anadolu Lisesi 180 365,388 428,704 26,37
YOZGAT SORGUN Ibn-i Sina Anadolu Lisesi 120 337,730 422,343 37,17
YOZGAT SORGUN Türk Telekom Anadolu Lisesi 150 317,385 396,133 46,23
YOZGAT SORGUN Sorgun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 296,458 363,997 56,20
?l Ad? ?lçe Ad? Kontenjan Ad? Kont Say? Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
YOZGAT SORGUN Sorgun Ticaret Meslek Lisesi 30 310,816 347,783 49,31
YOZGAT SORGUN Mevlüde-Ahmet Do?anay Anadolu Ö?retmen Lisesi 90 430,174 464,942 8,14
YOZGAT SORGUN Sorgun Anadolu ?mam Hatip Lisesi 60 301,555 435,896 53,73
YOZGAT SORGUN Sorgun Sa?l?k Meslek Lisesi 24 378,923 392,943 21,77
YOZGAT SORGUN Sorgun Sa?l?k Meslek Lisesi 24 387,151 421,733 19,18
YOZGAT ?EFAATL? ?ehit ?smail Dursun Anadolu Lisesi 60 341,792 387,358 35,45
YOZGAT YERKÖY Yerköy Anadolu Lisesi 60 367,087 412,620 25,78
YOZGAT YERKÖY Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 60 332,071 395,769 39,61
YOZGAT YERKÖY Yerköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 288,867 346,133 59,89
YOZGAT YERKÖY Yerköy Ticaret Meslek Lisesi 30 301,724 349,641 53,65
YOZGAT YERKÖY Yerköy Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 420,550 464,824 10,25
YOZGAT YERKÖY Yerköy Sa?l?k Meslek Lisesi 24 375,965 406,658 22,73
YOZGAT YERKÖY Yerköy Sa?l?k Meslek Lisesi 24 383,715 411,704 20,23
YOZGAT YENIFAKILI Adem Karacabay Anadolu Ö?retmen Lisesi 60 412,099 457,646 12,29

yozgat anadolu lisesi taban puan? 2011 yozgat anadolu liseleri taban puanlar? 2011 yozgat ?ehitler fen lisesi taban puan? yozgat atatürk anadolu lisesi yozgat lise puanlar? e okul yozgat yozgat liseleri puanlar? yozgat yozgat sar?kaya anadolu ö?retmen lisesi yozgat anadolu lisesi

2010 2011 Yozgat Anadolu Liseleri Kontenjanlar?, 2010 2011 Yozgat Liselerinin Taban ve Tavan Puanlar?, Yozgat Anadolu ?mam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Anadolu Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Anadolu Ö?retmen Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Fen Lisesi Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Fen – Meslek – Anadolu Liseleri Kontenjanlar? 2010 2011, Yozgat K?z Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Meslek Liseleri Bo? Kontenjanlar? 2010 2011, Yozgat Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Sa?l?k Meslek Liseleri Lisesi Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011, Yozgat Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanlar? 2010 2011