Sponsorlu Bağlantılar

Vücudumuzda bulunan organ: Yutak. Bu yaz?m?zda yuta??n görevini ö?renece?iz.

Yuta??n görevi a??z bo?lu?uyla yemek borusu aras?nda bir kap? olu?turmakt?r. Yuta??n bir özelli?i de soluk borusu ve yemek borusu aras?nda bir ba?lant? bulundurmas?d?r. A??zdan nefes alabilmemizin nedeni budur.

GRTLAK~1

yuta??n görevi, yutak, yutak borusu, yutak felci, yutak görevleri, yutak hastal?klar?, yutak kanseri, yutak ne i?e yarar, yutak nedir, yutak nerede bulunur