Sponsorlu Bağlantılar

Zazaca Bebek ?simleri Ve Anlamlar? – Zazaca En Güzel Bebek ?simleri


zazaca bebek isimleri – zazaca k?z ve erkek isimleri – zazaca isimler ve anlamlar?-zazaca en güzel bebek isimleri

A?me, Asme (ay)

Asmên, Asmin, Asman (gök)

Ba??re (Pülümür’de kutsal bir da?)

Ad?r (ate?)

Buyere (Pülümür’de kutsal bir göl)

Ardwan (uncu)

Delale (de?erli)

As?n (demir)

Desdina (on dünya)

Deyre (türkü)

Awdar (sulu, suyu olan)

D?nya, Dina (dünya)

Berz (yüksek)

Elida (Aliverdi)

Canroc (cangüne?)

Germ?ne (s?cak)

Cemroc

Gulane (may?s ay?)

Cewher (cevher)

Gulpête

C?nde (canl?)

K?lame (?iir, türkü)

C?tdar (çiftçi)

Lare (dikdörtgen tarla)

Comerd (cömert)

Lêeke (fidan)

Ded (amca)

L?le (güzel, tatl?)

Dês?m (Dersim)

Madiya (‚biz bulduk/gördük’)

Dêsman (Dersim a?iretleri; Siverek’te bir köy)

Nerm?ne (yumu?ak)

Dewran (devran)

Pia (birlikte)

Deylem (Kuzey ?ran’da da?l?k bir bölge, Zazalar’?n ata yurdu)

Rocda (günverdi)

Deza (amcao?lu)

Roce (gün)

D?m?l (Zaza, Deylemli)

Rocgule (güne?gül)

Espar (atl?)

Ro?na (???k, göz ?????)

Estare (y?ld?z)

Ro?ti (???k)

Gandar (canl?, can? olan)

Ro?tiam (?????m)

Gezengmên, Geze (a?açlardaki ?ekerleme)

Royale (Genç)

Giyane (canl?)

Sae (elma)

Heqida (tanr?verdi)

?an?ke, San?ke, Estan?ke (Masal)

Hewr (bulut)

Sanse (bir Erzincan köyü)

Hewrês (ç??)

Serêdina (dünya üstü)

?erm?ne, Serm?ne (utangaç)

Hezdar (sevgi sahibi)

?ewra (sabah)

Hezker (seven)

?ilane (ku?burnu)

Kemer (kaya)

?iliye (ya?mur)

Kerre (kaya)

S?z?ne, S?s?ke, Süs?ke (esinti)

Keydar (ev sahibi)

Suqul?nge (turna)

Keyker, Çêker (hamarat)

Theze (dörtgen tarla)

Ko (da?)

Ticida (güne?verdi)

Koberz (yüksek da?)

Tirice (güne? ???n?)

Kunkor (bir bitki)

Varena (ya?ar)

Lasêr, La?êr (sel)

V?l?ke, V?le,Vil?ke (çiçek, kardelen)

Lecker (direngen, sava?ç?)

Viyale (sö?üt)

Lecwan (sava?ç?)

Miran (mirler)

Zêle (Dersim’de kutsal bir da?)

Namedar, Namdar (ünlü)

Zerri, Zerre (yürek)

Nandar (ekmek sahibi)

Zilda, Jilda (filiz vermi?)

Newecan (yeni can)

Paan (ayakta)

Pawan (bekçi)

Raydar (yol sahibi)

Raywan (yolcu)

Ro (nehir, çay)

Roc (güne?)

Rocakewt (do?u)

Rocame (güngeldi)

Rocan (günümsü)

Rocawan, Rocawa (bat?)

Rocberz (günüyüksek)

Rocdi (güngördü)

Ro?nber, Ro?tber (ayd?n, ???kl?)

Royal (genç)

?an (ak?am; ?an)

?efaq (?afak)

Sefkan (ni?anc?)

?êr (aslan)

Sereberz (ba??yüksek)

Serkewt (ba?ard?)

Seydwan, Seydkar, Seydêr (avc?)

Siyamed

?od?r (sabah)

Suredar

Um?d (umut)

Va (rüzar)

Varan (ya?mur)

Vareno (ya?ar)

Vera?an, Ver?an (ak?amüstü)

Verên (ilk)

Veroc (güney)

Vewrês, Hewrês (ç??)

V?rus?k (?im?ek)

Ware, War (yer, yurt)

Waredari Wardar (yurt sahibi, yer sahibi)

Welan (topra?? düz, küllü)

Welat (yurt, ülke)

Wesar, Usar (ilkbahar)

Weten (vatan)

Xodi, Hodi (kendini, özünü gördü)

Xort (genç, delikanl?)

Xoser (kendi ba??na)

Xover (kendi kendine)

Zazagan (Zazacan)

Zazan

Zerrewe?, Zerrwe? (mutlu, içi ho?)

Zerrlerz (içi titreyen)