Sponsorlu Bağlantılar

ayetel kürsi okunuşu, ayetel kürsi türkçe okunuşu, ayetel kürsü duası, ayetel kürsü okunuşu

Kuran-I Kerimin 4/1 ‘i sayılan Ayetel Kürsi okumanın bir çok yararı bulunmaktadır. Kuran-ı Kerimdeki en güçlü ayetlerinden bir tanesidir Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi  Peygamber efendimize geldiği zaman kralların taçları düşüp yuvarlanmış, şeytanlar  kaçarak iblise bunu haber vermişlerdir.
ayetel kursi Ayetel Kürsi

Arapça Okunuşu;

Ayetel Kürsi’nin Arapça Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi ile ilgili söylenmiş sözler

Farz namazlardan sonra, Âyet-el-kürsiyi okuyanın Cennete girmesi için ölümden başka engel yoktur. [Nesai, İbni Hibban, Beyheki, Taberani]

Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. [Deylemi]

Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün cin ve insanın nazarı değmez. [Deylemi]

Cebrail aleyhisselam dedi ki: “Cinlerden bir ifrit sana zarar vermek istiyor. Yatağa girince Âyet-el-kürsiyi oku, zarar veremez. [İbni Ebid-dünya]

Âyet-el kürsi Kur’an âyetlerinin seyyididir. Okunduğu yerden şeytan çıkar. [Hâkim]

Âyet-el kürsi Kur’an-ı kerimin dörtte biridir. [Ebu-ş-şeyh]

Ey oğul İlmihalinden Hadis-i Şerifler ise şöyledir :

Namazdan sonra, Âyet-el kürsiyi okuyana her harfi için 40 sevap verilir.

Bir kişi namazdan sonra hemen bir defa Âyet-el kürsiyi okusa, o âyet Arş-ı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek “Ya Rabbi, beni okuyan kulunu affet!” der. Hak teâlâ, mekandan ve cihetten münezzeh olarak “Ey meleklerim, şahit olun, namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyan kulumun günahlarını affettim” buyurur.

Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, 70 melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.

Ayet’el-kürsi’nin Fazileti

Sabahları AYET’EL KÜRSİ ‘Yİ okumak :

Sabahleyin yatağından kalkıp abdest alarak 1 veya 3 kere Ayetel kürsi’yi okuyan kimse o gün akşama kadar şeytan ve ve insan şerrinden emin ve mahfuz olur. Akşam namazından sonra okuyan kimse sabaha kadar Cenab-ı Vacibü’l -Vucud hazretlerinin hıfz-u semedanisinde bulunur.

AYET’EL-KÜRSİ’Yİ cuma günü okumanın fazileti :

Cuma günü sabah namazından evvel abdest alıp tenha bir mahalde kıbleye karşı diz üzerine oturup 313 defa Ayet’el- kürsiyi okuduktan sonra “Ya Rabbe’l- Aziym! bu ayet-i kerime hürmetine, 313 ehl-i bedir ve 313 ehsab-ı Talut hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua eden kimsenin maksat ve meramı hasıl olur biiznillahi teala.

AYET’EL-KÜRSİ’Yİ gece okumanın fazileti :

Ayet’el-kürsi’nin harfleri 170 tir, gece yarısında tenha bir yerde oturup kıbleye mütevec-cihen 170 defa ayet’el-kürsiyi okuduktan sonra Cenab-ı Allah’dan her hangi bir muradının hasıl olmasını talep ve niyaz eden kimseye Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediği, isdediği şeyi o kimseye lutfundan ve kereminden ihsan buyurur.

AYET’EL-KÜRSİ’Yİ yatarken okumanın fazileti :

Rüyasında korkunç şeyler gören kimse, yattığı zaman 3 defa (Euzü billahi mineşşeytanir raciym ) deyip 3 kere Ayel’el-kürsi’yi okusun ve ( Ve La yeudühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym ) kavl-i şerifine geldiği zaman bunu 3 defa tekrar etsin, sonra yatsın, artık o gece korkunç ve taciz edici şeyler görmez, rahat ve sakin olarak uyur Biiznillahi Teala.

ayetel kürsi okunuşu, ayetel kürsi türkçe okunuşu, ayetel kürsü duası, ayetel kürsü okunuşu