Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıdaki dualar elbette tıppi bir müdahalenin yerini tutmaz. Başınız sürekli ağrıyorsa ilk tavsiyemiz hemen bir doktora görünmeniz olacaktır. Buradaki baş ağrısı için okunabilecek duaları inancımız gereği veriyoruz ve bunların işe yarayacağına inanıyoruz. Gel gelelim baş arısına iyi gelecek dualarımıza:

Baş Ağrısı İçin Dua

Bir kagıt üzerine 21 defa errahim ismi şerifi yazılır ve hastanın basında bir müddet bekletilir Allahın izni ile agrı gecer

370- İbni Abbas´dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, Resûhıllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bütün ağrılardan ve ateşli hasta­lıktan dolayı şöyle demeyi kendilerine öğretirdi:

Sponsorlu Bağlantılar

“Bismiîlâhi´l-kebîri, neûzü biMhi´l-azîmi min şerri ırkın ne´aarin ve min şerri harrin-nâri.

(Büyük Allah´ın adıyla, fışkıran damarın kötülüğünden ve ateşin ha­raretinin şerrinden yüce Allah´a sığınırız)”[19]

Bir de, insanın kendi üzerine Fatiha´yı, thlâs sûresini, Muavvizeteyni okuması ve ellerine üfürmesi uygundur; nitekim açıklaması geçmişti. Ayrıca musîbet duasını daha önce söylediğimiz gibi okumalıdır.

Kızgınlık Olmaksızın, Sabırsızlıkla Telaş Göstermeksizin Hastanın Halini Açıklamasında Ve Bende Ağrı
Var, Ateşim Var Yahud Bunlara Benzer Söz Söylemesi Caiz Olduğu Gibi, Kerahet De Yoktur.

371- Abdullah ibni Mes´ud´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ateşli bir hastalığa tutulmuş iken, yanına vardım. Ona elimle dokunup dedim ki: Sen de şiddetli bir şekilde ateşlenir misin? Buyurdular:

– Evet, sizden iki erkek ateşlendiği gibi (ateşlenirim).”[20]

372- Sa´d İbni Ebi Vakkas´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

“Bende olan şiddetli ağrıdan dolayı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni ziyarete geldi. Ben dedim ki: Gördüğün hal başıma geldi. Ben, mal sahibiyim; fakat bir kızımdan başka mirasçım yoktur.” Sonra hadi­sin devamını anlattı ravi?[21]

373- Kasım ibni Muhammed´den rivayet edildiğine göre şöyle anlat­mıştır: Hazreti Aişe (Radıyallahu Anha): “Vay başım!., dedi. Bunun üze­rine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de: Daha doğrusu, vay be­nim başım! buyurdu.” Sonra ravi hadisin tamamını anlattı. (Bu hadis, bu lâfızla Mürseldir).[22]

İnsanın Başına Gelen Bir Zarar İçin Ölümü İstemek Mekruh İse De, Dinindeki Bir Fitneden Korkunca
Onu İstemek Caizdir.

374- Enes´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Hiç biriniz, ken­disine isabet eden bir zarardan dolayı asla ölümü istemesin. Eğer çaresiz bir şey yapacaksa şöyle desin: Yaşamak benim için hayırlı ise bana sağlık ver. Ölüm benim için hayırlı ise, beni öldür.” Arkadaşlarımızdan ve di­ğer alimlerden bir kısmı demiştir ki, eğer bir zarar veya musibetten dola­yı ölüm isteniyorsa, bu mekruhtur. Fakat zamanın bozukluğundan dola­yı dine gelecek noksanlıktan korkarak ölüm istenirse, bunda kerahet yoktur.[23]