Sponsorlu Bağlantılar

Hz. Muhammed’in kendinden sonra Ali’yi yerine vasi ve halife olarak seçmek istemesi konusunda bu hadislerin dışında bir de hasta iken yazdırmak istediği ama yazdıramadığı bir “yazılamayan vasiyetname” meselesine şöyle değinilir:
HZ Muhammed’in Ölümü ve Vasiyeti Olayı
Hz. Muhammed hastalığı esnasındaHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı “Bana yazmak için bir şeyler getirin. Size bir şey yazdırayım kiHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı benden sonra asla yol yitirmeyesiniz” der.

Bunun üzerine sahabe böyle bir vasiyetnamenin yazılıp yazılamayacağı üzerine tartışmaya başlar. Hatta sahabeden Hz. Muhammed’in hastalıktan dolayı böyle konuştuğunu söyleyenler de çıkar. Yapılan tartışmalardan rahatsız olan Peygamber vasiyetnameyi yazdıramadan öfke içinde hayata gözlerini yumar. (Sahihu Buhari; Cihad bölümü Cezaiz ve Vefat hadisleri Mısır 1327 H.C. 11HZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı s. 122 vb.)

Başka bir kaynakta ise şu ifadeye yer verilir:

PeygamberHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı “Bana yedi tulum su getirin yüzüme serpinHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı bir de kalem getirin. Size bir şey yazdırayım ki benden sonra asla yol yitirmeyesiniz” diye buyurunca Hz. Muhammed’in eşleri ağlamaya başlar. Ömer de kadınlara bağırıp çağırır. Bunun üstüne Hz. muhammedHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı “Bu kadınlarHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı sizden iyidir” diye Ömer’e çıkışır. (Tabakat ve Makrizi aktarma GölpınarlıHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı a.g.e.HZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı s. 49)

Böylece vasiyetname yazılamadan Hz. Muhammed vefat eder.

Olay bir başka kaynakta ise şöyle veriliyor: “Hz. Muhammed kalem ister. Fakat verilmez. Tartışmalar başlar. Hz. Muhammed için sayıklıyor diyenler çıkar. Hatta ÖmerHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı Kur’an varHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı o bize yeter” der. (Buhari’den aktarma GölpınarlıHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı a.g.e.HZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı s. 51)

Anlaşılabileceği gibiHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı vasiyetnamenin yazılması durumunda da Hz. Muhammed’in kendinde olmadan yazdırdığı vb. tarzında itirazlar ortaya çıkacaktı. Hatta Buhari’nin eserinde yer verdiği gibiHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı Ömer’in Hz. Muhammed’in bütün duygularını hastalığın kaladığınıHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı bu yüzden vasiyetinin geçerli olmayacağınıHZ Muhammed'in Ölümü ve Vasiyeti Olayı Kur’an’ın yeterli olduğunu söylediği anlatılır.