Sponsorlu Bağlantılar

Yemek Duâsı

Bizler sofraya oturunca önce: “Bismillâhirrahmânirrahîm” der sonra elimizi uzatırız. Şayet Besmele’yi baştan unutacak olursak hatırımıza geldiği yerde “Bismilâhi fî evvelihî ve âhîrihî” deriz. Yemeğe böyle zikirle başlayan mü’min fikirle devam eder hamd’le de bitirerek Peygamberimizin şu hamd duâsını da sonunda aynen okur:

Sponsorlu Bağlantılar

“Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!..”

“Bizi yediren içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”

Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd

Ezan Duası

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır diye dua ederse
kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur

Sıkıntılı veya borçlu 1000 defa ” Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm ” derse
Allahü teâlâ isini kolaylastirir.

Bir kimse sabah-aksam 100 defa ” Sübhânallahi ve bihamdihi “(Yüce Allah’i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz
Hergün 100 defa salevat getiren münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
Her gece yatarken 100 defa ” Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ” okuyan kimse kendini hesaba çekmis sayilir

Korkan biri 100 defa ” Hasbünallâhü ve ni’mel vekil .” okusun “Bize Allah kâfidir. O ne güzel vekildir.”

Günde 25 defa ” Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt ” okuyan sehit olarak ölür.

Sabah-aksam 10 defa ” Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr ” okuyan kimse kötülüklerden korunur

Sabah-aksam 7 defa ” Allahümme ecirnî minennâr ” diyen cehennemden kurtulur.

Sabah-aksam 3 defa ” Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm ” okuyan büyücü ve zalimden emin olur.

Sabah-aksam 7 defa ” Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm ” okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
(“Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
Ona dayandim o’na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.”)
Sabah-aksam 3 defa ” Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm ” okuyan büyücü ve zalimden emin olur.

Yataga girince 3 defa ” Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh ” okuyan kimsenin günahlari deniz köpügü kadar pek çok olsa da affolur.


Istigfâra devam eden kimse her sikintidan kurtulur ummadigi yerden riziklanir.
Istigfâr olarak ” Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh ” okumalidir.

Evden çikarken ” Bismillâhi tevekkeltü alallahi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah ” diyen tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.

Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur

Eve girerken Ihlas suresini okuyan yoksulluk görmez.

Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana melekler evine gelinceye kadar duâ eder.

Yatarken okunacak dua “ Allahümme bismike emüyü ve ahyâ .” (“Allah’im senin isminle ölür ve diriliriz.”)
Yataga girildigi zaman bu dua okunup sag yanak sag el içine konularak sag tarafa yatilir.
AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
” Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî .”

MA’NASI:
“Allah’in ismiyle kendimi âilemi ve malimi Allah’a havâle ediyor O’nun yüce himâyesine birakiyorum.”

AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU:
” Eûzü bi’izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru .”

MA’NASI:
“Allâh’in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh’in izzet ve kudretine siginirim.”

AKSIRINCA YAPILACAK DUA
Sizden biriniz aksirinca ” Elhamdülillah” (Allah’a hamd olsun). Bunu isiten “Yerhamukellah ” (Allah’in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben ” Yehdini ve yehdikumullah ” (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . ”

MANASI :
Hamdü sena Allah’a mahsustur. Allah’im yaratilisimi güzellestirdigin
gibi ahlâkimi da güzellestir.

BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU:
” Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ . ”

MANASI:
Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir
çogundan üstün kilan Allah’a hamdolun.

BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU :
” Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil’Aliyyil’Aziym .”

MANAS I:
“Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh’in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’in himayesine siginmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O’na dayandim O’na güvendim

BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU :
” Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun ”

MANASI:
“Umulur (ümid ederim ümid ediyorum) kiRabbimiz onun yerine bize
ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
(O’nun rizasini istiyoruz. O’nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).

CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUAOKUNUSU:
“Bismillah Allahümme cennibne’s-seytane ve cennibi’s-seytane mâ razektenâ . ”

MANASI: “Allah’in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et.”Resül-i Kibriya Efendimiz sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez buyurmuslardir.

EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
” Bismillah. tevekkeltü alallâh lâ havle velâ kuvvete illâ billâh .”

MANASI :
Allah’in ismiyle (Allah’in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah’a
dayandim. (o’na dayaniyor o’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin yeterli yardima ulastirildin tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi muhafaza olundun (korundun

GAM KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Allâhü Rabbî lâ serikeleh .”

MANASI:
Benim Rabbim (sahibim) Allah’tir. Onun seriki yoktur

GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Mâsâ’Allâh Bârekallâh Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh ”

MANASI:
“Allâh’ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te’âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh’indir. Allâhü Teâlâ’dandir.”

HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
” Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis ”

MANASI:
“Allah’in ismiyle. Allah’im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim.”

NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu .”

MA’NASI :
“Allâh’im bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU :
” Allahümme inni e’üzü bike minesseytanir’raciym .”

MA’NASI:
“Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim

SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU
” Elhamdü lillahillezi ahyâna ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur ”

MANASI: Mülk (kainat) Allah’in olarak sabaha erdi biz de Allah’in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah’a hamd olsun

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Subânallâhil Aziym !”

MANASI:
“Büyük ve yüce Allâh’i tesbih ederim!”

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Yâ Hayyü yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü .”

MANASI:
“Ey devamli var olan ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh’im! Rahmetinle yardimini istiyorum.”

Hastaya Okunacak Duâlar

Hasta ziyaretlerinde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in okuduğu duaları hadis kitapları kaydetmiştir. Buna göre şu dualar Peygamberimiz’in hastalara okuduğu dualardır:

“Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke.”

“Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim.”

Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek elini hastanın alnına koyar şöyle duâ ettiği olurdu:

“Allahümme Rabbenâ. Ezhibi’l-be’se işfi ente’ş-şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”

“Allah’ım sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle.”

SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU :
” Allâhü Allâhü Rabbî lâ üsrikü bihî sey’en ”

MANASI:
“Benim Rabbim Allâh’dir. Allâh. O’na hiç bir seyi ortak kosmam.” demektir.
Tabarani’de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir.”

SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
” Allâhümme Musaggiral’kebîri ve mükebbiras’sagir.Saggir mâ bî .”

MANASI:
“Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah’im! Bu bendekinide küçült.”

YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
” Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü .”

MANASI:
“Allah’im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim

YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU:
” Allâhümme hirlî vahterlî. ”

MANASI:
“Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç en hayirlisini nasîb eyle.

BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU :
” Hasbiyallahü ve ni’melvekîl .”

MANASI:
“Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir.”

BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU:
” Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve
hüvessemî ul-alîm .”

MANASI:
“Allâh’ü Teâla’nin ism-i serifi ile derse O’nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh her seyi isiten ve bilendir

BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU:
” Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid ve
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad .”

MANASI:
Allah’tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir esi
ortagi yoktur. Birdir her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
asla olamaz da…

BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU:
” Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve
Hüvessemi’ul Aliym. ”

MANASI:
Yüce Allah’in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki O’nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O’nun ismi söylendigi) vakit yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU:
” Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey’in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. “

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
“Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir” buyurmustur.

Resülullah Efendimiz Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)’ye soruyor:
Sizi ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
Sizi rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
Sizi sohbette kalmaniz sevindirir mi?
Sizi düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
Sizi süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
“Sübhâna’l-lâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-ars.”
Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me’sud olmasi
imanla ölmek kabir azabindan kurtulmak Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya
vesile olur.
Mânasi: Mizanin dolusu kadar ilmin sonu kadar Allah’in razi olacagi kadar ve arsin
agirligi kadar Allah’i (c.c.) tesbih ederim.

“Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi hem cin seytanindan hem de insan seytanindan korusun.”
“Ey Rabbimiz! Biz inanip iman ettikbizim günahlarimizi affedip bagisla ve bizi Cehennem azabindan koru.” Amin

Rüyada Korkanın Okuyacağı Duâ

Rüya kötüye işaret olduğu yolunda kendisinde şüphe belirirse hemen şu duayı okumalıdır:

“Allâhümme innâ neûzü bike min ameli’ş-şeytani ve seyyiâti’l-ahkâm.”

“Allah’ım şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız.”

İster hayra ister şerre işaret olsun korkutan rüyalardan sonra umumiyetle şu duâ okunmalı Allah’a sığınmalıdır:

“Eûzü bi-kelimatillâhi’t-tâmmati min gadabihî ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeyâtîne ve en yahdurûn..”

“Allah’ıntam olan kelimeleri ile gazabından kullarının şerrinden şeytanların vesveselerinden ve şeytanların hazır bulunmasından Allah’a sığınırım.”


Şifa Duâları

Hazret-i Âişe -radıyallahu anha-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (8)

Yine Âişe -radıyallahu anhâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendisine bir hasta için şifâ bulmasına duâ taleb edildiği zaman:

Allah’ın adiyle duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı birimizin tükrüğü ile hastamıza Allah’ın izniyle şifâ verir. ” (9)

İbn Abbas -radıyallahu anhümâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

-Ya Resûlellah ben sar’a illetine dûçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde çılıyorum. Allah Teâlâya duâ ediniz ki bu illeti benden izâle eylesin dedi.

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

-Dilersen sabret bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim buyurdu.

Sonra o hâtûn:

-Yâ Resûlallah böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah teâlâ Hazretlerine duâ ediniz dedi.

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (10)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (11)

“Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshde: “Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!” de. Biiznillah Teâlâ şifâ bulursun.” (12)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve: “Bismillah. Allah her hastalıkdan seni kurtarır ve şifâ verir hased etdiği zaman hasedcinin şerrinden muhafaza eder her nazarı değenin nazarından seni korur.” derdi.

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

“Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalarından uzak tut.” (13)

“Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa:

“Büyük Allah’dan büyük Arş’ın rabbi Allah’dan sana şifâ vermesini istiyorum!” derse muhakkak afiyet bulur.” (14)

(8) Buhârî Merdâ20; Müslim Selâm46.Ebû Dâvud Tıbb 1819
(9) Buharî Tıbb 38; Müslim Selâm 54 Ebû Dâvud Tıbb 19.
(10)Tecrîd-i Sarîh Terc 12/64.
(11) el-Câmi’u’s-Sağîr.
(12) Râmuzû’l-Ehâdîs 311 (İbn Hanbel Müsned’den).
(13) Râmüzû’l-ehâdîs 311 (Taberânî’den).
(14) Ebû Dâvud Cenâiz 8; Tirmizî Tıbb 32; İbn Hanbel Müsned 1/239.

Borçtan Halâs Olmak (Kurtulmak) İçin

“Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!” (28)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin. Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onu dilediğine verirsin dilediğine vermezsin. Beni senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (29)

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra üçyüz defa:

âyetini duâ niyyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nâil olması umulur.

Cennete götürecek dua

Euzi billahi mine-ş şeytani`r- racim.Bismillahirra hmanirrahim.
Medarik`ten derki:
Yatarken kim Şehîdellahü ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kısti lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim inned dine ındellahil îslam.Bu ayeti okuduktan sonra da “Allah`hın şahitlik yaptığına şahitlik ederim.Bu şehadet benim için bir emanettir.”derse Allah kıyamette şöyle buyurur.”Katımda kuluma verilen sözüm vardır.Haydi onu cennete götürün.”
Ve Bu Ayeti okuyana Allah ondan kıyamete kadar onun için mağfiret dileyecek olan yetmiş bin melek yaratır.

Allahın isimleriyle tedavi

Tedavi Yöntemi: Ağrıyan-hastalıklı- yere el konur ve ilgili esma çokça-yapabildiğince zikredilir ve sürekli tekrar edilir. Ağrı geçinceye kadar. Şifa verici yalnızca Allah’tır.
Kulak için: EsSemi’
Omurga için: El Cabbar
Saç için: El Bedi’
Adaleler için: El Qavi
Kalp Kasları için: ErRezzak
Atardamarlar için: El Cabbar
Kanser için: Celle Celaluhu
Burun için: Latif- Ğani- Rahim
Bacak için: ErRafi’
Göz – damarları için:El Muteal
Kolon için: ErRauf
Karaciğer için: En Nafi’
Prostat için: ErReşid
Yağ keseleri için: En Nafi’
İdrar kesesi için: El Hadi
Ğudde Sınowberi-üzüm şeklinde-: El Hadi
Böbrek Ğuddesi için: El Bari’
Akciğerler için: ErRazık
Kemikler için:En Nafi
Dizler için: ErRauf
Saç Kepeği için: Celle Celaluhu
Kalp için: En Nur
Kalp Damarı için: El Vahhab
Sinirler için: El Muğni
Migren için: El Ğani
Guatr için. El Cabbar
Göz için: EnNur-Basir-Vahhab
Mide için: ErRezzak
Böbrek için: El Hayy
Bağırsaklar için: EsSabur
Pankreas-Şeker hastalığı için:El Bari’
Rahim için: El Halik
Romatizma için: El Muheymin
Ğudde teymusiyye için: El Qawi
Göz Siniri için: EzZahir
Tansiyon için: El Hafid
Şifa için: Önce Hangi hastalık varsa yukarıda yazılan ilgili esma okunur arkasından mutlaka şu şifa ayetleri okunmalıdır:
“Ve yeşfi suduura kavmin mu’minin”
“Ve şifaun lima fissudur”
“Fihi şifaun linnas”
“Ve nunezzilu minel kurani ma huve şifaun rahmetun”
“Ve iza maridtu fehuve yeşfin”
“Qul huve lillezine amenu huden ve şifa””

Ölüm Haberi Duyunca okunacak dua

Ölümün kendine hâs bir büyük korkusu vardır. Sizden birinize bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin:

“Biz Allah’a aidiz ve tekrar O’na dönücüleriz. Ey Rabbimiz! Onu sâlihlere ilhak et ve zürriyetine geride kalanlarla beraber halef ol yani muîn ol onu ve bizi dîn gününde mağfiret et! Ey Rabbimiz onun ecrinden bizi mahrum etme onun arkasından bizi fitneye duçar etme!” (32)

Gök Gürleyince Okunacak Duâ
“Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı zikrediniz çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işitdiğiniz zaman Allah’ı tesbîh ediniz tekbîr getirmeyiniz.” (33)

“Şimşek ve gök gürültüleri işittiği zaman Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ey Rabbim! Bizi gadabınla öldürme azabınla helak etme bundan evvel bize afiyet ver” derlerdi. ” (34)

Ihlas Süresi

Ihlâs süresini yani “Kulhüvallahü ehad” okumak çok faziletlidir. Hadîs-i seriflerde buyurulduki:

“Ihlas sûresini okumak Kur’an-i kerîmin üçte birirni okumaya denktir.”

“On kere “Ihlas” okuyana cennette bir kösk verilir.”

“Namazlardan sonra on defa “ihlas” okuyan Allahü tealanin rizâsina ve magfiretine kavusur.”

“Yataga sag yani üzerine yatip yüz kere “Ihlâs” okuyan cennete girer.”

“Sabah namazindan sonra 12 kere “Ihlas” okuyan Kur’an-i kerimi 4 defa hatmetmis gibi sevâba kavusur.”

“Sabah namazindan sonra 11 Ihlas okuayana Cennette bir burç verilir.”

“Sabah aksam üç kere “Ihlas” ile “Muavezeteyn”i okumak belâ ve sikintilardan korur.”

“Evine girerken “Ihlas” okuytan yoksulluk görmez.

“Ihlas okuyana Cennet vacib olur.”

“Kim evinden sefere çikarken 11 defa “Ihlas” okursa seferden dönünceye kadar Allahü teala opnun evini muhafaza eder.”

“Arefe günü ( herbirine besmele çekerek) 1000 “Ihlas” okuyanin bütün günahlari affolur ve her duasi kabûl olur.”

“Cumâ namazindan sonra yedi kere “Ihlas” ve Muavezeteyn” okuyan bir hafta kazadan belâdan ve kötü islerden korunur.”

Hasta ziyaretlerinde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in okuduğu duaları hadis kitapları kaydetmiştir. Buna göre şu dualar Peygamberimiz’in hastalara okuduğu dualardır:

“Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke.”

“Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim.”

Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek elini hastanın alnına koyar şöyle duâ ettiği olurdu:

“Allahümme Rabbenâ. Ezhibi’l-be’se işfi ente’ş-şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”

“Allah’ım sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle.”

fatiha-i serifenin faziletleri

Peygamberimiz (s.a.v) bu sure-i celile hakkinda buyururki:

– Fatiha-i serife terazinin bir kefesine kuran-i kerim diger kefesine konsa fatiha-i serife yedi misli agir gelirdi.

– Nefsim yedi kudretinde allaha yemin ederimki sure-i fatihanin misi gibi bir sure ne tevratta ne incilde ne zeburda ve nede kuranda inmemistir.

– Yataga girince fatiha ve ihlas suresini okursan olumden baska butun hersey ve kotuluklerden korunmus olursun.

– Fatiha-i serifei okumak insani cenabi ecelli ala’nin gazabindan muhafaza eder.

– Fatiha-i serife olumden baska herseye sifadir.

– Evinde fatiha ve ayetel kursi yi okuyan kimse o gun icinde seytan ve cinninin hic bir zarari dokunamaz.

– her kim evine gelince once fatiha daha sonra ihlas suresini okursa allah teala o evden fakirligi giderir yerine huzur ve bereket ihsan eder.

Kim fatiha-i serifeyi “iyyake nesteiyn” e kadar sure-i ihlasi sonunakadar okuduktan sonra:

_ Allahummecme’beyni ve beyne haceti kema cema’te beyne esmaike ve sifatike ya zelcelali vel ikram.

duasini uç (3) defa okursa diledigi allahin izni ile kabul olur.

eüzü besmelenin faydaları
Hz. Ali (r.a.) buyurdu ki:
besmele ile fatiha-i serife hakkinda kitap yazmak isteseydim
yetmis deve yuku kitap yazardim..

Her muradin olmasi için besmele-i serife yedi gun 786’sar defa okunur.
– Hher çesit afetten hirsizdan yangindan ve ani olumden korunmak için yatarken 21 defa okunur.
– Dusman ve zalim kimseden korunmak için yuzune karsi 51 defa okunur.
– Insanin ummadigi yerden riska nail olmasi için gunes dogarken gunese karsi 600 defa besmele ve salavati serife okunur.
– Baskasinin sevgisini kazanmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
– Vesveseden kurtulmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
– Suurunu kaybeden kimseye 786 defa suya okunarak yedi sabah içilir.
– Ezber gucune sahip olmayan için 786 defa suya okunur ve yedi sabah gunes dogarken içilir.
– Kalp gozunun açilmasi için sabah namazindan sonra 2500defa okunur.
– Bir kagida 35 defa yazilip eve asilirsa her turlu serden korunulur.
– Ticaretin verimli olmasi için 35 defa yazilarak ticarethaneye asilir.
– Muharrem ayinin birinci gunu 130 defa yazilarak uzerinde tasiyan kimse hayat boyu kotulukten korunur.
– Kursuna besmele-i serife yazilir oltaya baglanirsa av çok olur.
– 14 gun oruç tutulur ve o muddet içinde her namazin arkasindan 1000 defa okunursa ruhani varliklarla gorusulur.
– Hastaliktan korunmak için 190 defa yazilarak tasinir.
– Yedi badem uzerine er-rahman ismi serifi yazilir her bademe 31 defada besmele-i serife okunur ve kime yedirilirse aralarinda sevgi bagi meydana gelir.
– Yapilan bir buyu uzerine besmele-i serife 487 defa okunursa buyu bozulur.
– Dilek ve bir haceti olan tam bir iman ve sadakat içinde besmeleyi okuyup haceti cenabi allahtan isterse dilek ve haceti allahin izniyle gerceklesir.

Sûrelerin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Kur’anı azimüşşan İnanlar için bir hidayet ve şifadır.

41:44 – Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur’ân yapsaydık onlar mutlaka: “Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi?” derlerdi.

Sen de ki: “O iman edenler için bir hidayet ve şifadır.” İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur’ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).

* Levh-i Mahfuz’a ilk yazılan BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM’dir.

* FATİHA süresi Kur’an’ın üçte birine bedel ve Kur’an’ın anasıdır.

* FATİHA her derde deva zehire şifadır. (Ramüz 321/11)

* Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife’yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)

* Allah’a yemin ederim ki ne Zebur’da ne incil’de ne Tevrat’ta ve ne de Kur’an’da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

* BAKARA süresi Kur’an’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)

* Kur’an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara’nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)

* Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur’an’ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/

* Kur’an-ı Kerim’de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ’dir. Bakara süresinde bir ayet vardır ki Kur’anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu Ayetül Kürsi’dir. Ayetül Kürsı’yi okuyan kimseye Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259)

* Süre-i Bakara’nın sonundaki iki ayeti AMENERRASULÜ’yü… geceleyin kim okursa o ona yeter. (Beyzavi 2/274) Hz. Ömer R.A. “Akşam Amenerrasülü..’ yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur’an dili)

* ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)

* NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala’nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)

* Kur’an’ın yedi uzun süresini ki -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)

* MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)

* EN ‘AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)

* Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN’ AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)

* A’RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.’ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)

* ENFAL ve BERAE (Tevbe Suresi) sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)

* YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)

Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.

* YUSUF süresini herhangi bir mü ‘min okur ve aile efradına öğretirse Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)

* RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

* NAHL Süresi’ni okuyan kişi o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

* KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal’in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)

* ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/4

* HAC Süresini okuyan hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

* BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde Cenab-ı Hakk’ın kabul buyuracağı “ism-i Azam”dırlar.(Darimi)

* TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.’ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE BUNLARI OKUYACAK DİLLERE BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

* MÜ’MİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur felah bulur (Beyzavi 4/73)

* FÜRKAN süresini okuyan mü’min olarak Allahü Teala’ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)

* NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

* AHZAB Suresini okuyup ehline öğreten kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)

* MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü’l Kadir)

* SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir (Tirmizi)

* YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

* Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de YASİN’dir. Kim Yasin’i okursa Cenabı Hak ona on defa Kur’an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

* Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

* YASİN�i Her gece okuyan şehid olarak ölür(Elmanevi)

* YASİN�i okuyunuz. Onda on bereket vardır: 1- Aç okursa doyar 2- Çıplak okursa giyinir 3- Bekar okursa evlenir 4- Korkusu olan okursa emin olur : 5- Mahzun okursa ferahlar 6- Misafir okursa seferde yardım görür 7- Kayıp (için okunursa) bulunur 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur 9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler 10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

* Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur’an dili)

* YASİN-i ŞERİF’i gece okuyan Yedi hatim sevabına nail olur.

* YASİN-i ŞERİF’i gece okuyana 20 hac sevabı verilir. (Künüzü’d Dekaik)

* VAKIA süresini gece okuyan hiC fakirlik görmez (Beyzavi 5/116)

* ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü “Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok” denilir. (Beyzavi C-5 S.65)

* DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6

* DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)

* DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)

* CASİYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

* Bu gece bana bir süre nazil oldu ki o bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu İNNA FETEHNA LEKE… süresidir.

* HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.

Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE “EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM” der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)

* Allah’ın ayetleri içerisinde “ism-i Azam” Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)

* Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)

* MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.

* TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

* TALAK süresini okuyan kişi sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

* TAHRiM süresini okuyana Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)

* MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)

* TEBAREKE (Süre-i Mülk) kabir azabına manidir. (Tirmizi)

* Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame…) okursa kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur.(Ramüz 438/6)

* İNŞİKAK süresini okuyan kişiye Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)

* İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi sanki Kur’an’ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192)

* TEKASÜR suresini okuyan ani ölüme uğramaz.

* Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR’ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/

* Size bir sure okuyacağım ki (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)

* KAFİRÜN suresini okuyan kişisanki Kur’an’ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)

* Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)

* Yatağına geldiğinde “Kul ya eyyühelkafirun” suresini oku sonra uyu. Bu şirkten beri olmaktır. (Ramuz 37/5)

* İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)

* İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)

* KULHÜV ALL.AHÜ EHAD Kur’an’ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)

* Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa elli senelik ikiyüz defa okursa ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa kendisini Allahü ila’dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)

* Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa Allahü Teala rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)

* Resulullah (sav) şöyle söyledi: “Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat’da (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlayan surelerde) bir ayet vardır (sevabca) bin ayete bedeldir.

Gözünü semâya kaldırdığı zaman Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ey kalbleri çekip çeviren! Benim kalbimi Senin tâa-tın üzere sabit kıl.” derlerdi. __________________

Meyyiti kabrine koydukları zaman:

Allah’ın adiyle ve Allah ile ve Allah yolunda Resûlullah’ın dini üzere derlerdi.” (45)

Kabristan ziyareti esnasında:

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kabristana vardıklarında şöyle derlerdi:

“Ey mü’minler topluluğunun yurdu! Biz de size katıacağız. Biz Allah’a aidiz ve biz O’na tekrar dönücüleriz. Siz büyük bir hayra nâil oldunuz uzun bir şerri geride bırakıp geçdiniz.” (46)

BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU:
” Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid ve
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad .”

MANASI:
Allah’tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir esi
ortagi yoktur. Birdir her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
asla olamaz da…

BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU:
” Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve
Hüvessemi’ul Aliym. ”

MANASI:
Yüce Allah’in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki O’nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O’nun ismi söylendigi) vakit yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

Hz. Âise (r.a.)”den rivâyete göre Rasûllah (s.a.v. kendilerine bir hasta getirildiginde söyle duâ ederlerdi;

“Ezhib”l be”se Rabbin”nasi esfi ve entes”safi la sifae illa sifauke sifaen la yügadiru sekama”
(Bu hastaligi gider ey insanlarin Rabbi! Sifâ ver çünkü sifâ verici sensin. Senin verecegin sifâdan baska sifâ yoktur. Öyle sifâ ver ki hiç bir hastalik birakmasin)

Allahim bana vermis oldugun bu hastalik sana sukur vesilemdir ..Hicbir kuluna dayanamayacagi yuku yuklemezsin Bana ve ummeti muhammede de sifalar nasip eyle yarabbim

Amin

Seher Vaktinin Fazileti

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-den rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır;

“Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ her gece gecenin son üçde biri kaldığı sırada dünyâ semâsına nüzul eder ve şöyle buyurur: ” Bana duâ eden var mı duâsına icabet edeyim? İstediğini vereyim. Bana istiğfar eden var mı onu mağfiret edeyim? (1)

Bu hadîs-i şerîf gecenin son üçde birinin vakti icabet olduğuna büyük müjdelerle beraber delâlet etmektedir.

“Gece yarısında semânın kapıları açılır ve bir münâdî şöyle seslenir: “Hiç duâ eden var mı icâbet olunsun bir şey isteyen var mı verilsin bir sıkıntıda olan var mı kurtarılsın. Her hangi bir duâ ile duâ eden hiç bir müslüman yoktur ki Allah Teâlâ ona icabet etmiş olmasın. Ancak şehveti için koşan zinâkâr kadınla ayyaş ve işret ehli müstesna. ” (2)

“Gecede bir saat vardır. Müslüman bir kulun dünyâ ve âhiret işinden istediği her hangi bir hayır varsa ve duâsı o saate gelirse muhakkak Allah ona dileğini verir. Bu her geçe vardır. ” (3)

“Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır.” (4)

Üç kişi vardır ki onlar İblis’den ve askerlerinin şerrinden masûndurlar:
1- Gece ve gündüz Allah’ı çok zikredenler
2- Seher vakitlerinde istiğfar edenler
3- Allah’ın haşyetinden ağlayanlar.” (5)

——————————————————————————–
(1) Buhârî Teheccûd 14;
(2) İbn Hanbel Müsned 4/217 3/34 43 94.
(3) Tirmizî Vitr 16; Nescî Mevâkit 35.
(4) Ibn Hanbel Müsned 4/385.
(5) el-Camiû’s-Sağir.ŞiFaLı DuAlAr..ŞiFaLı DuAlAr..