Sponsorlu Bağlantılar

En Rahat Topuklu Ayakkab?lar

Frans?z ayakkab? tasar?mc?s? 1000 TL de?erinde esneyen ayakkab?lar tasarlad?. Frans?z tasar?mc? Raphael Young’?n tasarlad??? bu ayakkab?larla her yere düz ayakkab?larla yürüyormu? gibi rahatça yürüyebileceksiniz.

‘R-Flex’ olarak adland?r?lan ayakkab?lar? tüm gün boyunca aya??n?zdan ç?karman?za gerek yok. Çelik taban?n alt?na latex enjekte edilmesiyle ayakkab? daha esnek hale getirilmi?. Ayakkab?n?n burun k?sm?n?n alt?na da bükülmeyen çelik teller yerle?tirmi?. Yine taban?na boydan boya kauçuk koyulmu?. Böylece ayakkab?lar esnek, sa?lam ve rahat hale geldi.

ivillage

Sponsorlu Bağlantılar