Sponsorlu Bağlantılar

Blaise Pascal’ın Hayatı- Blaise Pascal

Fransız matematikçisi, fizikçisi, filozofu ve yazarı (1623-1662).

Clermont-Ferrand’da, kültürlü bir yüksek kentsoylu ailede doğan Pas*cal çok küçük yaşta bilime merak sardı. 16 yaşındayken önemli geometri ve fizik kitapları yazdı, sonra da bir hesap makinesi icat etti.

İşte bu dönemde Janseniusçuluğu (kadere dayanan din öğretisi) keşfetti: bu öğretiye göre Tanrı, daha doğar doğmaz bazı yaratıklara inayetini bağışlıyor ve böylece, bu kişiler «kurtulacaklarından» emin olabiliyorlardı.

1647’de Paris’e yerleşen Pascal, çok hasta olmasına rağmen, hem bilimsel incelemelerini (boşluk üzerine denemeler), hem de toplum yaşantısını vargücüyle sürdürüyordu. Ama çok geçmeden, kızkardeşi Jacqueline’in etkisiyle, Port-Royal des Champs Manastırı’na çekilip orada bir yalnızlık hayatı sürmeğe başladı.

Janseniusçu dostlarını, Cizvitlere karşı sürdürdükleri kavgada savunmak üzere, yazdığı Taşra Mektupları, papa tarafından yasaklanmıştı. 39 yaşında, en önemli eseri olan Hıristiyan Dininin Savunması’nı tamamlayamadan öldü. Hayatını ve eserini etkileyen dinî inanca sonuna kadar sadık kalmıştı.

BAZI ESERLERİ

Bilimsel incelemeler: Koniler Üzerine Deneme, Boşluğun İncelemesi, Çevrime İlişkin Değirmi Mektup.

Dinsel ve felsefî eserler: Aşkın ihtirasları Üzerine Konuşma, Anılar, Tanrı İnayeti Üzerine Yazılar, Hıristiyan Dininin Savunması (ölümünden sonra “Düşünceler” adıyla yayımlandı).

bloise pascalın ingilizce hayatı

,

pascalın icatları

,  filozof Hebiniz PascalIN HAYATI,  pascalın yaşam öyküsü,  pascalın hayatı ve yaşam öyküsü,  pascal ingilizce hayatı ,  Blaise Pascal
 • blaise pascal
 • blaise pascal hakkinda
 • blaise pascal hayatı
 • blaise pascal resmi
 • blaise pascal ın eserleri
 • blaise pascalhakkında
 • blaise pascalin hayati
 • blaise pascalın
 • blaise pascalın hayatı
 • blaise pascalın resmi
 • fizikçi pascalın hayatı
 • ingilizce pascal hayat hikayesi
 • pascal cal
 • pascal hayatı
 • pascal ucgeni
 • pascalin hayati
 • pascalin hayati ve icatlari
 • pascalın eserleri
 • pascalın hayatı