Sponsorlu Bağlantılar

Dünya var olduğundan beri, sayısı canlı türü dünyaya gelmiştir. Bunlardan bazıları günümüze kadar varlıklarını korurken, bazıları ise maalesef varlıklarını sürdürememiş, soyları tükenmiştir.  Soyları tükenen tüm canlıları bilmemiz mümkün değil ama fosilleri sağlam olarak çağımıza kadar ulaşan bazı canlıların gerçekten yaşadıklarını biliyoruz artık. İşte bu soyu tükenen ama fosilleri günümüze kadar gelen canlılardan birisi de mamutlardır. Genellikler insanlar onları büyük filler olarak görür ama mamutlar, çok daha farklı canlılardır. Kendilerine has özellikleri vardır. İşte mamutlarla ilgili bilmeniz gereken bilgileri kısaca sizinle paylaşıyoruz:

Almanca Mammut, Franszcada Mammouth, İngilizcede Mammoth olarak geçen mamutlar, fil familyasından, yani fil ailesinden gelirler: Filgillerdendir bu canlı yaşadığı yerler: Buz çağında kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yaşamıştır. Özellikleri: Derisi sık ve uzun kızıl kahverengi kıllarla örtülü, fildişleri yukarı kıvrıktır. Avrupa Sibirya ve Maraş bölgesinde fosilleri bulunmuştur. Çeşitleri: Eski zamanlarda yaşayıp, nesli tükenmiş birçok türü vardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Soyu tükenmiş bir fil olan mamut, buz çağında kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yaşamıştır. “Mamut” kelimesi iri manasına gelirse de normal bir Asya filinden biraz büyüktür. Uzunluğu 4,9 m, yerden yüksekliği 3 m’dir. Azı dişleri (fildişi) fillerden farklı olarak dışa ve yukarı doğru kıvrıktır. Bazılarının dişleri 4 m’ye ulaşır. Sert derisi uzun ve sık kızıl kahverengi kıllarla örtülüdür. Sırtta omuzların biraz gerisinde bir yağ dokusu birikintisi mevcuttur. Kuzey Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın ormanlarında bol miktarda yaşadığı anlaşılmaktadır. İlk fosili 1799’da Sibirya’nın buzulları arasında bulundu. Sonraki kazılarda Sibirya ve Alaska’da birçok fosiline daha rastlandı. 1801’de bulunan tür Leningrad Müzesinde muhafaza edilmektedir. Alaska’da bulunanın boyu 3,9 m idi. Buzullar içinden çıkarılan fosiller çok iyi korunmuştu. Bunlarda yapılan tetkikler Asya filleriyle akraba olabilecekleri fikrini uyandırmaktadır.

Kahramanmaraş’ın Maraş Ovası bitimindeki Gâvur Gölü etrafındaki sık ormanlarda bol miktarda yaşamış olduğu, çıkan fosillerinden anlaşılmıştır. 1961 yılında göl kenarındaki ağaç ve sazları kesip yakan köylüler “beyaz odun” diye çıkarttıkları kütlelerin kemik olduğunu anlayınca, yetkililere haber vermeleriyle ilk mamut iskeleti Kahramanmaraş Müzesine getirilmiştir. 1975 yılında DSİ, Gâvur Gölünün bataklığını kurutmak için kanal açması sonucu, gölün kapladığı geniş alanda sayısız mamut iskeleti çıkmıştır. Bunlardan üç âdeti Gaziantep Müzesinde bir kısmı da Türkiye’deki çeşitli müzelerde sergilenirken, buradan çıkan yüzlerce mamut iskeleti ise bölgede yaşayan köylülere odun olmuştur. Bugün bile (1993) hâlâ göl içinden mamut kemikleri çıkarılmakta ve odun olarak yakılmaktadır. Kahramanmaraş bölgesinde, bilhassa Gâvur Gölü civarında yüz binlerce mamutun yaşadığı tahmin edilmekte ve 1961 yılından bu yana odun olarak yakılan kemiklerinin bitmemesi buna bir delil olarak gösterilmektedir.

Gâvur Gölü bataklığı, dünyanın en büyük mamut veya büyük fil mezarlığıdır. Bunun meydana gelişiyle ilgili olarak arkeologların farklı görüşleri mevcuttur. Bir görüşe göre; gölün etrafındaki sık ormanlarda yaşayan mamutların, çıkan büyük orman yangınları sonucu göle girdikleri ve sıcak olan gölde ölmüş olabilecekleridir. Diğer bir görüşe göre ise; suyu ılık olan Gâvur Gölüne giren mamutların, vücutlarının iri ve ağır olması sebebiyle gölün bataklığına saplanarak öldükleridir. Bu bölgede çıkarılan mamutlardan bazılarının boyunun 5 metrenin üzerinde olduğu, kafa yapısı ve dişlerinin şimdiye kadar bulunan başka bölge mamutlarından daha büyük olduğu gözlenmiştir. Besin kaynağı olan ormanların iklim değişikliği sonucu kaybolmasıyla, mamutların nesillerinin tükendiği zannedilmektedir. Mağaralarda çizilmiş resimlerine de rastlanmaktadır.

mamut nasıl bir canlıdır, mamut nedir, mamutlar nasıl beslenir, mamutlar ne zaman yaşamıştır, mamutlar nerde yaşamıştır, mamutlar nerede yaşamıştır, mamutların özellikleri nelerdir, mamutların soyu neden tükendir