Sponsorlu Bağlantılar
Padişahların  en ünlü sözleri 1
Tarihe damgasını vuran Osmanlı Padişahlarının ibret dolu sözleri günümüzde hala tazeliğini koruyor.
İşte Padişahların tarihe iz bırakan özlü sözleri….
Padişahların  en ünlü sözleri 2
FATİH SULTAN MEHMET

Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahti bırakıp Manisa’ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verir. Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:

Baba,
Eğer Padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz ,
yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.

Padişahların  en ünlü sözleri 3
Fatih Sultan Mehmet’in tarihe geçmiş diğer özlü sözleri ise şöyle…
Padişahların  en ünlü sözleri 4
İmparatorunuza Söyleyin. Şimdi ki Osmanlı Padişahı Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ulaştığı Yerlere, Sizin İmparatorunuzun Hayalleri Bile Ulaşamaz.
Padişahların  en ünlü sözleri 5
Ya Ben Bizans’ı Alırım; Ya da Bizans Beni.
Padişahların  en ünlü sözleri 6
Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim
Padişahların  en ünlü sözleri 7
Yapmak İstediğimi Sakalımın Bir Teli Bile Bilseydi, Sakalımın O Telini Hemen Koparır ve Yakardım
Padişahların  en ünlü sözleri 8
Bu Dünya Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadacağım.
Padişahların  en ünlü sözleri 9
Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.
Padişahların en ünlü sözleri 10
Hayatım Boyunca ALLAH’ın Emirlerinden Dışarı Çıkmadım. ALLAH’ın Rızasını Kazanmak İçin Uğraştım. Tek Gayem Bu İdi.
Padişahların en ünlü sözleri 11
Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim
Padişahların en ünlü sözleri 12
YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim Padişah olmadan önce Şah İsmail’in ülkesine gider ve saraya girmenin yollarını arar.Birden aklına Şah İsmail’in satrancı çok sevdiği geLir ve köylerde kasabalarda santranç oynayarak nam salar.

Padişahların en ünlü sözleri 13
Şah İsmail bu kişiyi merak eder ve sarayına çağırır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail satranca başlarlar.Biraz zaman geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim Şah İsmail’i Şah Mat eder ve yener.
Padişahların en ünlü sözleri 14
Şah İsmail bu duruma kızar ve Yavuz Sultan Selime ; “Sen Nasıl Şah’ını Şah Mat Etme Cürretinde BuLunursun” diyerek tokat atar.
V

Padişahların en ünlü sözleri 15
Yavuz Sultan Selim özür diler ve ülkesine döner. Aradan zaman geçer ve Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim bir savaşta karşı karşıya gelir.
Padişahların en ünlü sözleri 16
Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i yener. Ardından o meşhur şiirini yazar:

Sanma Şahım / Herkesi Sen / Sadıkhane / Yar OLur
Herkesi Sen / Dost mu Sandın / BeLki oL / Ağyar OLur
Sadıkhane / BeLki oL / aLemde / Serdar OLur
Yar OLur / Ağyar OLur / Serdar OLur / DiLdar OLur

Padişahların en ünlü sözleri 17
Şiirin tercümesi şöyledir:

Şahım Sen Herkezi Sadık Yar Sanma
Sen Herkezi Dost mu Sandın BeLki O Düşman OLur
Sadık OL BeLki O ALemde Komutan OLur
Yar OLur, Düşman OLur, Komutan OLur, SevgiLi OLur.

Padişahların en ünlü sözleri 18
Bu şiiri önemli kılan bir diğer özellik de Yavuz Sultan Selim’in yazdığı dörtlükteki o muhteşem zeka göstergesidir.
Padişahların en ünlü sözleri 19
Şiirde ayırma işareti olan kelimeleri yukarıdan aşağıya okuduğumuzda aynı dörtlükle karşılaşırız. Bu da Yavuz Sulatn Selim’in hem şiirdeki ustalığına hem de muhteşem zekasına bir örnektir.
Padişahların en ünlü sözleri 20
Yavuz Sultan Selim’in bir diğer ibretkil sözü ise; “Devletleri yıkan tüm hatanın altında nice gururun gafleti yatar”
Padişahların en ünlü sözleri 21
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

Padişahların en ünlü sözleri 22
II.ABDÜLHAMİD

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR!
Ben sadece gafil değildim, o kadar.

Padişahların en ünlü sözleri 23
Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
Padişahların en ünlü sözleri 24
Tarih değil,hatalar tekerrür ediyor!
Padişahların en ünlü sözleri 25
Düşmanımın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşitide borçlandırmadır.
Padişahların en ünlü sözleri 26
Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
Padişahların en ünlü sözleri 27
Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.
Padişahların en ünlü sözleri 28
bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,zira bu vatan bana değil milletime aittir.
Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir.
Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
Padişahların en ünlü sözleri 29
Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır.
Padişahların en ünlü sözleri 30
İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

Padişahların en ünlü sözleri 31
Ha kendi evlatlarım,ha millet farkı yoktur.
Padişahların en ünlü sözleri 32
Padişahların özlü sözleri kadar Türk tarihine damgasını vuran bir de vasiyet vardır; Osman Gazi’nin oğlu Orham Gazi’ye yazdığı vasiyet…
Padişahların en ünlü sözleri 33
Osman Gazi’nin 1326’da Söğüt’te vefat etmeden önce oğlu Orhan Gazi’ye yaptığı bu vasiyet tam bir siyasetnâme niteliğindedir.
Padişahların en ünlü sözleri 34
“Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.
Padişahların en ünlü sözleri 35
Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz. Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı.
Padişahların en ünlü sözleri 36
Zulümden, bid’atten sakın. Zulme ve bid’ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar.
Padişahların en ünlü sözleri 37
Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!.. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!..
Padişahların en ünlü sözleri 38
Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar.
Padişahların en ünlü sözleri 39
Askeri erkanı iyi koru!.. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun.
Padişahların en ünlü sözleri 40
Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!..Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!..
Padişahların en ünlü sözleri 41
Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye’ye mazhar oldum.
Padişahların en ünlü sözleri 42
Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru.
Padişahların en ünlü sözleri 43
Allah’ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma
Padişahların en ünlü sözleri 44
Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!..
Padişahların  en ünlü sözleri 45

Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!.. Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan”.