Sponsorlu Bağlantılar

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı ; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Modern Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Rüzgâr enerjisi

 • Su gücü (Hidrogüç)
 • Güneş enerjisi
  • Jeotermal enerji
 • Biyokütle
 • Biyoyakıtlar
  • Sıvı biyoyakıtlar
  • Katı biyokütle
  • Biyogaz

-Küçük ölçekli enerji kaynakları -Piezoelektrik -Termoelektrik -Gelgit ve Dalga enerjisi

  • Elektromanyetik radyasyonelektrik yenilenebilen enerji kaynaklarına örnek değildir. Bunlar, yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır.

Naturel Enerji diye de adlandırabilceğimiz yenilebilir enerji doğaya karbon emisyonu vermeyen enerji üretim şekilleridir.

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri ve Kaynakları

1. Güneş Enerjisi – Güneş

2. Rüzgar Enerjisi – Rüzgar

3. Dalga Enerjisi – Okyanus Ve Denizler

4. Biyokütle Enerjisi – Biyolojik Artıklar

5. Jeotermal Enerji – Yeraltı Suları

6. Hidrolik Enerji – Nehirler

7. Hidrojen Enerjisi – Su Ve Hidroksitler

Yenilenebilir Enerji Nerelerde Kullanılır?

Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgar değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbinleri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

Yenilenebilir enerji, ücretsiz enerji olarak da kategorize edilebilirse de, çoğu yenilenebilir enerji kaynağına normalde ücretsiz enerji denemez. Mühendislikte, ücretsiz enerji ile kastedilen direkt olarak doğadan elde edilebilen bir enerji ve insanlar tarafından tüketilmesi mümkün olmayan enerjidir.

Gelişimi ve Çevreye Olan Etkileri

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlar ve fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.

2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı % 13.8 ‘dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla İlgili Resimler

Dalga Enerjisi Toplayıcı      Güneş Enerjisi Toplayıcı     Hidroelektrik Santrali

Jeotermal Enerji                        Rüzgar Enerjisi

Çevreye Olan Etkileri, kaç çeşit yenilenebilir enerji çeşidi vardır, naturel enerji nedir, nerelerde yenilenebilir enerji kullanılır, ruzgar tribunu, yenebilir enerji nedir, yenilebilir enerji nedir, yenilebilir nedir, yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji çeşitleri nelerdir, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir, yenilenebilir enerji ne demektir, yenilenebilir enerji nedir, yenilenebilir enerji nelerden elde edilir, yenilenebilir enerji resimleri, yenilenebilir enerji türleri, Yenilenebilir Enerjilerin kaynakları nelerdir, yenilenebilir enerjinin avantajları, yenilenebilir enerjinin dunyada kullanımı, yenilenebilir ne demek