Sponsorlu Bağlantılar

Hızla oluşsa veya yavaşça gelişse de, ağrı bir trafik sıkışıklığı gibidir: ne kadar erken atlatabilirseniz o kadar iyidir.
Ve günümüzde mevcut olan tezgah üstü (OTC-Over-the-counter) ağrı kesici veya analjezik zenginliğiyle bu sızı ve ağrıları atlatmak asla daha kolay olmamıştır. Fakat hızlı bir rahatlama için güvenliğinizi mi feda ediyorsunuz? Bu ilaçların suistimalinin (yanlış kullanımının) tehlikeli -hatta yaşamı tehdit edici- yan etkilere neden olabildiği gerçeğine rağmen, çalışmalar suistimalinin çok yaygın olduğunu göstermektedir. Şaşırtıcıdır ki bazı kişiler hiç bilmeden bu reçetesiz satılan ağrı kesicileri suistimal ediyor olabilirler.
Sahte bir güvenlik hissine kapılmayın. Günümüzde mevcut olan reçetesiz satılan analjezikler doğru kullanıldıklarında iyi bir güvenlik kaydına sahiptirler. Bir OTC analjeziğinin ağrınızı hafifletmek için en iyi yol olduğunu hissettiğiniz zamanlarda, sağlığınızı istemeden riske atmaktan kaçınmak için aşağıdaki hususları aklınızda bulundurun.

Ağrılar Yanlış Ağrı kesiciler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Cankat Tulunay, ağrının insanlar için Allah’ın bir lütfü olduğunu ve birçok hastalığın teşhisi ve tedavisinin kökeninde öncelikle hissedilen ağrının yattığını belirtti.

Prof. Cankat, ağrıların yaşam kalitesini düşürdüğünü, yanlış ağrı kesici kullanımlarının da hem can hem de ekonomik kayıplara
yol açtığını söyledi.

Klinik Farmakoloji Derneği ve Başağrısı Derneği tarafından Manisa ve İzmir halkının yanı
sıra milletvekillerinin de katılımıyla Manisa’da düzenlenecek “Ağrı” toplantısı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Cankat Tulunay yaptığı konuşmada, ağrının, insanlar için tanrının bir lütfü olduğunu ve birçok hastalığın teşhisi ve tedavisinin kökeninde öncelikle hissedilen ağrının yattığını belirterek, tanısı konulmayan ağrının tedavi edilemeyeceğini, bunun da gerek insan hayatında gerekse de Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağını anlattı.

Tulunay, şunları söyledi: “Maalesef Türkiye’de birçok kişi ağrılarıyla birlikte ızdırap içinde yaşıyor. Bu nedenle çocukların okula, yetişkinlerin ise işe gidemediği oluyor. Ağrıları gidermek için kullanılan yanlış ilaçlar hem can kaybına hem de ciddi miktarda ekonomik kayıplara neden oluyor. Gelişmiş ülkeler bütün bunların önüne geçebilmek için ülkelerinin ağrı haritasını çıkarmış durumda. Çünkü ağrı, yaşanılan coğrafyaya, genetik özelliklere , beslenme alışkanlıklarına, doğa şartlarına göre daha birçok faktörden etkilenen bir olgudur”.

“AĞRI YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Ağrı ve ağrı kesiciler konusunda bilgilendirme toplantılarının halkın ağrı konusunda bilinçlenmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini anlatan Tulunay, “Bugün Türkiye’de yaşanan ağrıları yüzde 30 kadar düşürsek bile insanlar çok mutlu bir yaşam sürecek. Bunun için de öncelikle ağrı ve ağrı kesiciler hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor” dedi. Prof. Tulunay, ağrı ve ağrı kesiciler konusunda Türkiye’yi dolaşarak gerçekleştirilecek yerel seminerlerle halka anlatılmasının ağrısız bir Türkiye yolunda atılan önemli bir adım olduğunun Altını çizdi.

AĞRI KESİCİLER KONUSUNDA BİLGİ EKSİKLİĞİ

Bilgi eksikliğinden dolayı Türkiye’de ağrı kesici kullanımında yanlışlıklar yapıldığına değinen Tulunay, “Fiyatı daha pahalı olan ağrı kesicilerin daha etkili olduğu yönünde genel bir kanı var. Bu kanı sonucunda ciddi ekonomik kayıplar ve Sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllardır kullanılan ve fiyatı düşük ağrı kesiciler, en az pahalı olanlar kadar etkili olmakla beraber uzun yıllardır kullanımlarına bağlı olarak güvenirlikleri de kanıtlanmış. Ağrı kesici kullanımı ile birçok sağlık sorununu ortadan kalkabileceği gibi ekonomik kayıpların da önüne geçilebilir” diye konuştu.

“ASPİRİN HALEN AĞRILAR İÇİN İYİ BİR ÇÖZÜM”

100 yılı aşkın süredir milyonlarca insan tarafından kullanılan Aspirin’in halen akut ağrılarda iyi bir çözüm olduğunu belirten Prof. Dr. Cankat Tulunay, Aspirin hala Amerikan Başağrısı Konsorsiyum’u tarafından akut başağrılarında ilk tercih olarak tavsiye edildiğinin altını çizdi. Tulunay, “Çok pahalı fiyatlarla satılan triptan grubu ilaçlar ile karşılaştırıldığında aspirin eş değer etki göstermekte, hatta bazı ağrılarda daha etkili olabilmektedir” dedi. Özellikle başağrılarında, bel ağrılarında, kas ve eklem ağrılarında Aspirin’in etkili olduğunu vurgulayan Tulunay, “Aspirin ile ekonomik ve etkili bir ağrı tedavisi sağlanabiliyor.

Ağrı Kesici Kullanımı

Ağrı kesiciler (analjezikler) , akut ve kronik ağrı durumlarında, ağrının kontrolünü sağlamak amacı ile kullanılan ilaç grubudur. Ağrı kesicilerin kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. Ancak sürekli gelişen tıp bilimi , günümüzde ağrı kesiciler konusunda bir çok geleneksel bilgiyi geride bırakarak, yeni bilgilerin ve deneyimlerin ışığında yeni görüşlere ve yeni bir anlayışa sahip olmuştur. Bu yeni yaklaşımların ve bilgilerin hekimlere ve topluma doğru aktarılması için de yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde ağrı kesicilerin doğru kullanımını amaçlayan ve 80’li yıllarda başlayan çalışmalar “Analjezik (ağrı kesici) Kullanım İlkeleri” adı altında yayınlanmıştır. Bu ilkeler ağrı kesicilerin etkinliğini arttırmaya ve oluşabilecek yan etkileri en aza indirmeye yöneliktir:

o Ağrı Kesici Seçimi, Ağrının Şiddetine Göre, Bir Basamak İlkesi Doğrultusunda Yapılmalıdır

Ağrı kesiciler, güçlerine göre 3 gruba ayrılır ve bu gruplar tedavi için bir basamak sistemi (1.2.3.basamak tedavisi) oluşturur.Tedaviye her zaman birinci basamak içerisinde yer alan bir ağrı kesici ile başlanmalıdır.Bu gruptaki ilaçlar ile yanıt alınamıyorsa bir sonraki basamaktaki ilaçlara geçilmelidir.Birinci basamakta olan bir ilaç yeterli olabilecekken üst basamakta yer alan ilaçlar ile tedaviye başlamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Kendi kullandığınız / hekiminizin önerdiği ilacın hangi basamakta yer aldığını ve basamak prensibi doğrultusunda doğru ilacı kullanıp kullanmadığınızı hekiminize danışabilirsiniz.

o Ağrı Kesici Seçiminde Ağrının Nedeni ve Niteliği Dikkate Alınmalıdır:

Ağrı Kesiciler yanlış kullanılan ilaçların başında gelmektedir. Basit gibi görünen ağrılar için hekime başvurmak yerine gelişigüzel (iyi olduğunu düşündüğümüz, yakın çevremizden kişilerin bize önerdiği,vb) ilaç kullanımı yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Oysa her ağrıya, aynı yaklaşım içinde, bilinçsizce herhangi bir ilacı kullanmak sağlıklı sonuç alınmasını zorlaştırır ve istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu nedenle ilaç seçiminde en doğrusu bir hekime danışmaktır.

o Ağrı Kesici Kullanımında Öncelikle Ağız Yolu (Oral) Yol Tercih Edilmelidir:

Ağrı kesici kullanımı için en basit ve zahmetsiz yol oral (ağızdan) kullanımdır, bu nedenle öncelikle ağız yolundan ilaç alımı tercih edilmelidir. Ancak bu tür kullanımı engelleyen durumlar varsa (yutkunma zorluğu, kusma,vs) o zaman diğer yollar tercih edilmelidir.

o Ağrı Kesici Dozu Kişiye Göre Belirlenir:

Her kişi gibi her ağrı da farklıdır. Bu nedenle ağrı kesici kullanımında tek bir doz öngörülmemektedir. Her ağrı kesici için önerilen dozlar vardır, ancak bu dozlarda, hastaya ya da hastalığa bağlı olarak, doz değişikliği (artış ya da azaltma) yapmak gerekebilir. Elbette bu karar en sağlıklı şekilde hekim tarafından verilebilir.

o Ağrı Kesiciler Ağrı Başlamadan ve Düzenli Olarak Alınmalıdır:

Ağrı kesici kullanırken en sık karşılaşılan hatalardan biri “lüzum halinde”, yani ağrı başladığında, ilaç almaktır. Ağrının tekrar oluşmasını beklediğimiz durumlarda ağrı kesici, ağrı başladığında alındığında etkisi sıfırdan başlayacaktır. Oysa ilacın kan seviyesi belirli seviyede iken alınan doz , faydayı artıracaktır.Bu nedenle ağrının oluşmasını beklediğimiz durumlarda (örneğin her ay adet döneminde 2 gün ağrı çekiyorsak ve bunu bekliyorsak) ağrı kesiciyi ağrı başlamadan evvel kullanmak ilacın yararını çok arttıracak ve kişinin o dönemi ağrısız geçirmesini sağlayacaktır.

o “Öğün Ritmi” Anlayışı Yanlıştır:

İlaç kullanımında genelde kullanılan “yemeklerden önce” veya “yemeklerden sonra” tabirleri ağrı kesiciler için geçerliliğini yitirmiştir. Doğru olan “12 saat ara ile” veya “8 saat ara ile” şeklindeki uygulamalardır ve bunlara uyulması ağrı tedavisinin çok daha başarılı olmasını sağlayacaktır.Bunun yanında prospektüste önerilen ilacın alınma şekline uygun hareket etmek (su ile beraber içmek, tok veya aç karnına almak gibi) gerekir.

Ağrı kesici bağımlılığına dikkat!
Her gün ya da iki üç günde bir ağrı kesici ilaç kullandığı için ağrı kesici bağımlısı olanların oranı hiç de az değil. Ağrı kesici bağımlılığından kurtulmak için arınma tedavisi şart.Ayşegül Aydoğan Atakan

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı gelişen ‘ağrı kesici bağımlılığı’ aynı eroin ya da alkol bağımlılığı gibi kişinin kendi kendine vazgeçemediği, tedavi gerektiren bir sorun. Ağrı kesici almadıklarında yoksunluk belirtisi çeken ağrı kesici bağımlıları, bu nedenle mecburen tekrar ağrı kesici almak zorunda kalıyorlar.
Anadolu Sağlık Merkezi nöroloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, ağrı kesici bağımlılığı hakkında sorularımızı yanıtladı.

Ağrı kesici bağımlılığı kimlerde görülür?

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı başağrıları, migrenli kişilerde ortaya çıkabilen bir başağrısı. Yani önce kişide migren olması gerek. Migreni olanlar migren için veya başka bir nedenle, örneğin romatizması için veya vücudunun herhangi bir yerindeki bir ağrı için, sık, örneğin, ayda 10 – 15 gün ağrı kesici veya migren atak durdurucu ilaç kullanırsa migren sıklaşıyor ve ‘aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı başağrıları’ ortaya çıkıyor. Her migren hastasının potansiyel olarak taşıdığı bir özellik bu.

Bu bağımlılık kişide ne kadar sürede ve neden gelişir?

Migrenli insanların özelliği sadece baş ağrıları değil. Örneğin çoğunluğunda koku duyusu çok gelişmiştir, kokuları hemen farkederler ve ağır kokular, parfüm gibi, hemen rahatsız edebilir. Bunun gibi bir özellik olarak da, ağrı kesicileri sık kullanınca migrenlilerin beyinlerinde ağrıya karşı koymada gerekli yapılarda bir yıkım gelişiyor ve artık olur olmaz her şey migreni tetikleyebiliyor. Bağımlılık oluşunca migrenlinin ağrısının şekli de değişiyor. Çoğunlukla şiddetli migren ağrısı çeken bir kişi bağımlılık geliştiğinde daha az şiddetli, fakat başında daha yaygın ve sürekli bir baş ağrısından yakınır hale gelebiliyor ya da migren ağrıları değişmeden devam edebiliyor.

Aşırı ağrı kesici kullanımı nedir?

Tanı kriterlerimize göre kişinin 3 aydır ayda en az 15 gün başağrısı çekiyor ve ağrı kesicileri ayda en az 10 gün kullanıyor olması gerek. Ama bu, bağımlılığın 3 ayda geliştiği anlamına gelmiyor. Bağımlılık haftalar içinde bile gelişebilir. Ülkemizde de, Avrupa ülkeleri veya Amerika?da da, ortalama 100 kişiden (migreni olan olmayan herkes içinde) 2?si, her gün ağrı kesici kullandığı için başağrısı çekiyor, yani ağrı kesici bağımlısı. Yaptığımız bir değerlendirmede bağımlılık, eğitim düzeyi düştükçe artıyordu. Belki bu, sık ağrı kesici kullanımının sakıncalarından haberdar olmamakla, uyarıları yeterince dinlememek ya da dikkate almamakla ilgili olabilir.

Bu kişilerin toplumda ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunlar neler?

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı sürekli başağrısı çeken, yani bağımlı kişiler yalnızca ağrı yaşamıyorlar, unutkanlık, dikkat eksikliği, enerji eksikliği, yorgunluk, depresif durum, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikâyetleri de oluyor. Tipik bir bağımlı gibi, ağrı kesici almadıklarında kriz geçiriyorlar ve bu kriz başağrısı şeklinde oluyor. En fazla bir iki gün dayanıyorlar ağrı kesicisizliğe.

En sık hangi grup ilaçlar kullanılıyor?

En çok alınan ağrı kesici grubunu romatizma ilaçları veya basit ağrı kesiciler oluşturmakla birlikte en hızlı bağımlılık yapan ilaçlar ergotamin içeren ilaçlar ve triptan grubu ilaçlar olmakta. Ergotamin bağımlılığında bundan daha uzun sürede kurtulunurken triptan grubu ilaçlarla bağımlılıktan kurtulmak daha çabuk oluyor.

Bu bağımlılığın yol açtığı riskler neler?

Ağrı kesici aşırı kullanımının riskleri de yüksek. Örneğin ergotamin grubu ilaçların kalp damarları dahil tüm damarlar üzerine uzun süreli daraltıcı etkileri var ve sık kullanıldıklarında bu ilaçlar çevre sinirlerde beslenme bozuklukları ve sonucunda nöropatilere yol açabiliyorlar. El, ayaklarda üşümeler, karıncalanma, uyuşmalar şeklinde sonuçlanabiliyor. Veya bu damar sorunları kalp krizine ve ölüme kadar götürebiliyor. Antiromatizmal ilaçlar aşırı kullanıldığında ise mide problemleri kaçınılmaz olabiliyor.

Tedavisi nasıl yapılıyor?

Bu hastalar iki üç hafta yoğun geçen temizlenme, arınma tedavisiyle iki ayda bu sorundan kurtuluyorlar. Hatta bazen birkaç haftada kurtulabiliyorlar. Bu tedavi olmadan hastaların kurtulması mümkün değil. Yani tipik bir bağımlılık tedavisi yapılıyor.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

ağrı kesiciler işe yarıyormu,ağrı kesiciler kullanmak iyimi,ağrı kesiciler kullanmak doğrumu,ne kadar sürede bir ağrı kesici kullanmalıyız,hangi aralıklarla ağrı kesicileri kullanmalıyız,kaç saatte bir ağrı kesici atılmalı,kaç günde bir ağrı kesici atılmalı,hangi sıklıkla ağrı kesici kullanmalıyız,ağrı kesicilerin tehlikeleri,ağrı kesicilerin sebep olduğu hastalıklar,ağrı kesiciler yorgunluk yaparmı,ağrı kesiciler ishal yaparmı,ağrı kesiciler baş dönmesine neden olurmu,ağrı kesiciler mide bulantısına sebep olurmu,hangi ağrı kesici en iyisi,en iyi ağrı kesiciler,en etkili ağrı kesiciler hangileri,en kaliteli ağrı kesiciler,ağrıyı kesin olarak yok eden ağrı kesiciler,her türlü ağrıyı geçiren ağrı kesici,sağlıklı ağrı kesiciler,yan etkisi olmayan ağrı kesiciler